Web Analytics Made Easy -
StatCounter


Sacred Light Healing 

Jag som utövare av healingen och du som mottagare av healingen bildar en “Sacred Trinity of Co-Creation” för att säkerställa energin som jag arbetar från och med är ren healingenergi från högsta Källan/Skaparen/Universella medvetandet. Det är genom denna heliga treenighet som vi kan ta in och aktivera denna heliga energi som läker oss på alla nivåer.

 


"Sacred Light Belief"- healingverktyg
"The Sacred Light Belief" -healingverktyget löser begränsande uppfattningar och föreställningar såväl som andra låga vibrationsenergier som kan hända är en bakomliggande faktor eller är kopplade på annat sätt till de uppfattningar och övertygelser som löses upp, som t ex tankeformer, känslor och trauman. Detta healingverktyg löser också alla eder, löften och kontrakt som håller dessa mönster av uppfattningar och föreställningar och övertygelser på plats. Det går på djupet med att lösa upp och ta bort alla dessa energier från alla tidslinjer och verkligheter där vi har begränsats av dessa mönster tillbaka till ursprungspunkten, från DNA och det som vi ärvt från våra förfäder, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och löser allt detta på själsnivå i ditt själsarkiv, även kallat  Akashakrönikan.


"Sacred Light Intention Download"-healingverktyg
"The Sacred Light Intention Download"-healingverktyget laddar ner och aktiverar nya positiva uppfattningar och föreställningar och övertygelser på alla nivåer (fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet ), i DNA, i alla delar och aspekter av vår varelse och tar inte bara in det som en ny föreställning eller övertygelse utan också som en känsla, något som är en avgörande del i vår healings skapelseprocess  för om vi inte  hur något känns som, är det omöjligt att ta in och aktivera den önskade positva föreställningen eller övertygelsen in i vårt livserfarenhet och realitet. Om du t ex inte vet hur det känns att älska något eller någon så räcker det inte bara med föreställningen eller övertygelsen eller tron på att du vet hur det är att älska något eller någon, du måste också aktivera den ursprungliga rena känslan av kärlek, när man älskar något eller någon. Detta healingverktyg laddar också ner och aktiverar hur det känns att vara trygg, att vi har tillåtelse, att det är möjligt, att vi vet hur vi det är,  att vi är värdiga/värda att ha dessa positiva känslor och uppfattningar och föreställningar och att vi redan lever på detta sättet, vilket gör att allt redan sker i nuet. Detta skapar bokstavligen nya nervbanor i hjärnan som hjälper till att hitta och skapa dessa upplevelser som återspeglar dessa nya uppfattningar och föreställningar, övertygelser och känslor.


"Sacred Light Relationship Healing" -healingverktyg
"The Sacred Light Relationship Healing"- healingverktyget går DJUPT för att lösa upp energier av chock, trauma, kaos som vi håller kvar inom oss från våra olika erfarenheter och upplevelser av olika relationer i vårt liv. Detta healingverktyg löser även upp olika sorters lågfrekventa energier och entiteter, eder, löften och kontrakt som finns i relationer som ej är bra för oss och som håller oss fast i smärtsamma förhållanden. Detta healingverktyg löser upp och tar bort alla dessa energier som ansamlats från alla livstider, tidslinjer, verkligheter och dimensioner av all gemensamt delad livserfarenhet och upplevelser mellan två eller fler personer. 
Denna healing återhämtar kraften och själsfragment som har varit förlorad i denna/dessa förhållanden och återkommer för att åter igen skapa helhet. Varje gång vi använder detta healingverktyg för att lösa upp blockeringar i våra relationer med andra, öppnar vi upp oss själva att känna mer, skapa mer, attrahera mer och upprätthålla relationer och förhållanden med andra personer som är mer kärleksfulla och harmoniska.


"Sacred Light Oath, Vow and Contract" - healingverktyg
Detta healingverktyg har skapats för att specifikt adressera dessa typer av energimässiga strukturer som kan vara en mycket stor bakomliggande faktor som gör att vi känner att vi fastnat i vissa specifika mönster och oönskade upplevelser och erfarenheter.  Detta healingverktyg löser upp och/eller skriver om eder, löften och kontrakt som skapats över alla livstider, de eder, löften och kontrakt som vi gick in i med någon person eller varelse och som inte längre tjänar vårt allra bästa.
Det löser också upp och tar bort olika sorters lågfrekventa energier och entiteter, chock och trauma, kaos och drama, negativa uppfattningar, föreställningar och övertygelser och andra lägre energier som har skapat dem eller som gör att vi känner oss bundna till dem.
Denna healing går djupt för att lösa upp och ta bort alla dessa energier från alla tidslinjer, dimensioner och verkligheter där vi har blivit påverkade av dessa lägre energier, de löser upp dessa energier i vårt DNA och det som vi ärvt från våra förfäder, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och det löser även allt detta och healar det som ska healas på själsnivå i ditt själsarkiv, även kallat Akashakrönikan.

 

"Sacred Light Entity, Implant and Portal" -healingverktyg 
Detta healingverktyg löser allt som tillåter att entiteter, implantat eller portaler kan ansluta sig till oss eller fästa sig på oss. Det går djupt in för att lösa upp och ta bort lägre frekvenser och lägre energier som agerar som en attraktionspunkt för entiteter, mörka portaler, implantat i den fysiska kroppen och i de sju aurakropparna, som t ex eder, löften och kontrakt som det är vanligt att vi bär med oss, andra lägre energier som hakar fast i oss och fäster sig på oss på olika sätt, trauman som finns i den fysiska kroppen och i aurakropparna, mönster med negativa uppfattningar, föreställningar  och lågfrekventa känslor. Precis som alla de andra multidimensionella healingverktygen går denna healing djupt in för att lösa upp och ta bort alla dessa låga energier från alla tidslinjer, dimensioner och verkligheter där vi har påverkats av dessa entiteter implantat och portaler, från DNA och det som ärvt från våra förfäder, från alla delar och aspekter av vår flerdimensionella varelse på ALLA nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt , psykologiskt, energimässigt, medialt, andligt, själsligt, i det kollektiva medvetandet och det löser självklart även allt detta på själsnivå i ditt själsarkiv/Akashakrönikan. 


"Sacred Light Purification"-healingverktyg
"The Sacred Light Purification -healingverktyget är ett riktigt kraftcenter. Detta healingverktyg går ett enormt djupt och brett i alla aspekter för att lösa upp och ta bort och rena alla aspekter av din varelse och din omgivning (ditt hem, människor, objekt, djur, transportmedel och området runtomkring där du bor. Den tar bort energier som agerar som en attraktionspunkt för entiteter, mörka portaler, implantat, alla möjliga sorters lågvibrerande och dränerande energier, inklusive trauma, eder, löften, kontrakt, lägre energier som hakar fast i oss och fäster sig på oss på olika sätt  begränsande uppfattningar och föreställningar, känslor som finns i vår omgivning som vi också håller fast vid i onödan, objekt som vi har i våra hem och den mark som vi lever på. Denna healing inte bara rengör och renar oss och vår miljö och omgivning , den tar också in gudomligt beskydd och heliga teknologier som hjälper oss att hålla oss och vår omgivning rena från lägre energier och frekvenser. Med denna healing arbetar ditt högre jag och din suveränitet i samarbete med ditt gudomliga team för att skapa en kraftfull ljussköld runt dig själv och ditt hem som innehåller frekvenser och vibrationer av ovillkorlig kärlek till dig själv och ditt hem och omgivning.