Web
Analytics

POLICY


Terapeutens och klientens ansvar


Jag skulle vilja ta tillfället i akt och dela med mig av mina tankar och rekommendationer om ansvar för utövaren och klienten:

Som din terapeut, har du min garanti för att jag alltid kommer att agera på ett vänligt och professionellt sätt. Jag kommer att använda all min utbildning och erfarenhet för att få bästa resultat för dig. Jag tar sekretess på allvar och kommer aldrig att dela med andra något som du berättar och att du är klient hos mig är också konfidentiellt. Mitt uppdrag och ansvar är att hjälpa dig att lösa upp blockeringar under sessionen, och detta ansvar upphör när sessionen är över, när jag överlämnar ansvaret att göra förändringar i ditt liv till dig.

Som klient förväntar jag mig vissa skyldigheter från dig (se detta som din överenskommelse med mig):

(1) Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och mot mig. Mitt jobb är att stötta dig i att lösa upp dina blockeringar och vårt samarbete i detta arbete underlättar processen för både dig och mig under sessionen. Poängen är oftast att du inser att det finns något där. Om du undertrycker eller döljer det, kan det vara så att jag inte kan hjälpa dig.

(2) Healing är ytterst ditt ansvar. Även om jag kommer att göra allt i min makt för att hjälpa dig tas det sista steget av dig. Mitt jobb är att hjälpa dig att släppa dina blockeringar, mönster, trauman och föreställningar/uppfattningar. Det är som att öppna nya dörrar för dig. Din healingsession kommer att öppna många dörrar - vilka du väljer att gå igenom är ditt val. Det är viktigt att veta att du har fri vilja i alla skeenden i processen, och att den faktiska healingen (fysisk förändring eller förändring i sociala vanor) kommer när du väljer den. Du kan ibland återskapa dessa mönster om du väljer att reagera i olika situationer på ett sätt som du alltid har gjort tidigare. Det vill säga innan dessa mönster och trauman förändrades och löstes upp var du tvungen att reagera på ett visst sätt i en viss situation. Nu när trauman och mönster är upplösta har du friheten att reagera annorlunda.

Var medveten om detta och använd detta för att stärka dig själv!

Viktigt: De flesta kunder känner omedelbara känslomässiga och andliga förändringar under sin inledande session. Fysiska förändringar varierar från person till person. Många kan känna en betydande fysisk förbättring efter den första sessionen, medan det för andra kan krävas 2-3 sessioner. Detta kan inte garanteras.

Det är "OK" om din kropp behöver lite tid för att bearbeta förändringarna. Om du inte känner en emotionell eller andlig förändring efter sessionen, ta då upp detta i ett skriftligt meddelande till mig så att jag kan hitta en lösning tillsammans med dig.

Jag ger inte orealistiska löften och föreslår att du diskuterar dina förväntningar och en rimlig tidsram för resultat med mig under den inledande sessionen.

Varmt välkommen på behandling!

Vänligen Åsa Bergström