Web
Analytics

Ansvarsfriskrivning

Hemsidan asabergstrom.com ägs och drivs av Åsa Bergström och är en andlig alternativ terapitjänst.
 
All information som erhållits från Åsa Bergström och webbplatsen asabergstrom.com inklusive idéer, förslag, tekniker, artiklar och annat material ska endast tas som rådgivande.
 
Åsa Bergström kommer inte att hållas personligt, juridiskt eller ekonomiskt ansvarigt för åtgärder som vidtagits baserat på råd från ovannämnda. Åsa Bergström är inte psykolog eller medicinsk professionell och kan inte och kommer inte att ge dig någon form av medicinsk diagnos, konsultationer, medicinsk vård, behandling i relation till din kropps och kropps fysiska eller psykiska hälsa eller välbefinnande.
 
Hon är inte en ersättning för medicinsk eller psykologisk behandling från licensierade och registrerade vårdpersonal. Du bör söka professionell medicinsk rådgivning innan du fattar något hälsobeslut.
 
Healingen som erbjuds av Åsa Bergström är en alternativ healingmetod (på distans, via distanshealing), och även om det finns bevis för att hennes metoder är effektiva för att behandla fysiska, mentala och andliga tillstånd, anses metoden vara alternativ eller kompletterande av västerländsk sjukvård.
 
All information, berättelser, exempel eller vittnesmål som presenteras på denna webbplats utgör ingen garanti, garanti eller förutsägelse angående resultatet av en behandling med Åsa Bergström.
 
Även om rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att material, länkar, information, tjänster och andra resurser som finns på denna webbplats är felfria, i den utsträckning som tillåts enligt lag, vilken lag inte kan uteslutas, garanterar Åsa Bergström inte riktigheten, innehållets fullständighet.
 
Genom att boka, delta eller delta i en session / healingbehandling med Åsa Bergström inklusive att ta del av informationen på denna hemsida samtycker du till att helt frigöra och hålla skadelös, Åsa Bergström och andra som är associerade med henne, från alla anspråk eller ansvar.
 
Alla inspelningar som erhållits från Åsa Bergström eller den här webbplatsen förblir immateriella rättigheter för ovannämnda och får inte användas i vinst såvida inte skriftligt tillstånd erhålls direkt från Åsa Bergström. Ingen del av inspelat material som erhållits från Åsa Bergström eller genom hennes session som du gjort som kund får inte delas med någon annan, säljas eller distribueras för kommersiellt bruk eller vinst.
 
All obehörig kommersiell användning av Åsa Bergströms namn, fotografi, röst, bild, likhet, signatur, skriftligt eller inspelat material är strängt förbjudet och strider direkt mot rättigheter. En sådan överträdelse är rättslig och kan resultera i rättsliga åtgärder från Åsa Bergström.
 
Genom att fortsätta att komma åt och använda denna webbplats samt dess annonserade tjänster godkänner du denna ansvarsfriskrivning.
 
Återbetalningar
Betalningar till Åsa Bergström för privata sessioner är icke återbetalningsbara. Genom att acceptera att betala för en session eller sessioner godkänner du dessa villkor. Om du behöver avbryta din session / sessioner måste du göra det 24 timmar innan sessionen startar och då kan du sedan ändra ditt mötesdatum till en annan tid. När en session har slutförts kommer inga återbetalningar att göras.
 
Genom att använda denna healingservice erkänner du att du har läst, förstått detaljerna i och godkänner denna ansvarsfriskrivning och att du tar fullt ansvar för din egen läkning, hälsa, beslut och handlingar.
 
Eventuella frågor kan ställas till: info@asabergstrom.com
 
Njut av denna hemsida!
 
Åsa Bergström