Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vilka symptom och problem kan denna unika healingmetod lösa för dig?


Behandlingen kan hjälpa dig i många områden i ditt liv:

Den kan

 • förbättra din hälsa på alla plan
 • förbättra ditt personliga välstånd
 • förbättra dina relationer med dig själv och andra
 • förbättra dina mediala förmågor
 • Höja ditt medvetande och din frekvens och öppna upp dig och dina chakror till nya nivåer och dimensioner.
Möjligheterna är oändliga!


Exempel på symptom som kan lösas upp och saker som jag kan hjälpa dig med är:

 • Energetic Allergy Healing: alla sorts fysiska symptom, allergier, intoleranser, inflammation, smärta, sjukdomar, bakterier, virus, parasiter, jäst, mögel, svamp, trauman, negativa upplevelser, missbruk, depression, viktproblem, sockerbehov, brist på näringsämnen, vitaminer, mineraler, hjälp för kroppen att lättare lösa upp och få bort gifter och tungmetaller ...mm 
 • negativa beteendemönster, tankar och känslor
 • känslomässiga och mentala blockeringar
 • rädslor och fobier
 • självsabotage
 • dålig gränssättning
 • stress och utbrändhet
 • prestationsångest och depression
 • att känna dig fast; att du inte kommer till skott med att göra saker i livet
 • dömande av dig själv och andra
 • bristande självkänsla och blyghet
 • känsla av utsatthet för övergrepp, våld, mobbning,
 • viktproblem 
 • bidra till att minska och ta bort missbruk och beroenden av olika slag
 • pengar, få mer flöde i livet
 • olika situationer i livet, jobb, kärlek, relationer mm
 • lösa upp föreställningar och mönster, som du har i ditt omedvetna och ditt undermedvetna, som styr ditt liv mer än vad du tror
 • aktivera latenta positiva föreställningar, mönster och medvetenhet
 • hitta och lösa upp instängda känslor i dig på olika plan
 • lösa upp energikopplingar till andra personer som dränerar dig
 • en gång för alla lösa upp och bryta eder, löften och kontrakt som håller dig fast i relationer, situationer, trauman, mönster och blockeringar
 • ta bort portaler, entiteter, implantat, negativa väsen som stör dig, din bostad och din närmsta omgivning och skicka dem till ljuset
 • grundligt gå igenom alla 7 baschakran på ett helt nytt och unikt sätt och lösa upp blockeringar och trauman där, på alla plan och i alla dimensioner
 • aktivera ditt högre 13-chakrasystem i 5D
 • göra DNA-aktiveringar för 12 DNA-strängar, för 36 DNA-strängar och för 84+ DNA-strängar av andligt DNA
 • få hjälp med healing av dina (hus)djur
 • hitta din själs ursprung? Ditt kosmiska ursprung?
 • balansera dina element jord, luft, vatten och eld i en högre frekvens samt förena dig med det nya 5:e eteriska elementet för att hitta tillbaka till din själs ursprung
 • förena dig med bland annat din inre Mästare, din inre Mästarinna från tidigare inkarnationer
 • återfå dina aspekter av inre Gudomlighet och ta kontrollen över ditt liv igen? 
 • hämta hem och återaktivera dina hjärtstjärnskoder™ och öppna upp kontakten med din själsfamilj, din stjärnfamilj och till och med din ljusfamilj om så är fallet
 • komma vidare i din andliga utveckling. I din utveckling som ljusbärare
 • öppna upp latenta healingförmågor i dig. Från tidigare liv
 • ta emot och återaktivera healingförmågor med en önskan om att hjälpa andra och jorden
 • läs även under "mina nedkanaliserade & aktiverade healingförmågor" hur jag kan hjälpa dig med en hel del andra olika saker med hjälp av mina många nedkanaliserade och återaktiverade healingförmågor


Metoden kan lösa upp blockeringar och trauman som hindrar dig från att bli fri från ditt symptom:

 • på fysiskt, mentalt, känslomässigt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, energimässigt och kollektivt plan 
 • i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)
 • i dina tidigare, parallella och framtida liv
 • På Lemurien och i Atlantis om du haft tidigare inkarnationer där. Jag kan även aktivera din ljuspelare om du har tidigare inkarnationer på Lemurien. Jag kan även lösa upp konflikter och trauman som du har mellan Atlantis och Lemurien och hitta tillbaka till ditt rätta och sanna Jag.
 • i olika dimensioner och på olika plan
 • i alla dina chakran (7 -13 st eller fler beroende på vilka som är aktiverade hos dig) i olika dimensioner:  3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D osv
 • i dina celler och i ditt DNA
 • i dina förfäder
 • i ditt aurafält, dina aurakroppar (fysiska, känslomässiga, mentala, kausala, eteriska, astrala och gudomliga kropp)
 • på karmisk nivå
 • och i dig som person i olika dimensioner: 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D osv
 • ​samt i det morfiska fältet (som är det informationsfält som finns runt allt i vår omvärld; människor, saker, djur, företeelser mm) i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid) samt tidigare liv, parallella liv och framtida liv


Genom min healing och min unika mix av olika healingförmågor: 
 

 • healas dina symptom på fysisk, mental, känslomässig, psykologisk, medial, andlig, energimässig och på själsnivå och i det kollektiva medvetandet och i det morfogenetiska fältet
 • healas du på själsnivå, rensar blockeringar i själen, hämtar hem själsfragment och löser upp låga frekvenser och låga energier som gör att din själ inte är helt integrerad med hela dig. Alla lägre frekvenser och energier skickas tillbaka med ljus och kärlek till sitt ursprung
 • löses dina trauman (som är en av orsaken till ditt problemsymptom) upp permanent. Trauman kan finnas i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, parallella liv och framtida liv, i andra dimensioner och påverka dig på alla plan 
 • avbryts och löser upp nya eller rent av uråldriga kontrakt, överenskommelser, eder, löften mm som du gjort (i detta livet och/eller i tidigare liv eller som själ innan du kom till detta livet) med dig själv och andra och som det nu är dags att släppa taget om för att kunna bli fri dina symptom och leva det liv som det var tänkt att du skulle leva
 • balanseras överlevnadsinstinkter så att de ej är i påläget hela tiden och håller kvar traumat på så sätt
 • löses negativa cellminnen och blodsminnen upp. Dessa har du ärvt från dina föräldrar och förfäder och de kan hindra dig att bli fri dina symptom
 • löses alla energiblockeringar i dina 7 aurakroppar (fysiska, mentala, känslomässiga, eteriska, kausala, astrala och gudomliga) bort med hjälp av Sacred Light Tools med healingenergier från högre dimensioner.
 • bryts kontakten med delar av det kollektiva medvetandet (de hundratals eller till och med tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder; mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar dig din nuvarande situation och dina problemsymptom). Detta negativa kollektiva medvetande finns kvar i dina olika liv, i din genetik (arv från dina förfäder; i blods- och cellminnen) och blockerar flödet i ditt liv på många sätt och håller dig fast i ditt symptom och i livet i övrigt (eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält). Exempel på föreställningar kan vara t ex att ”man måste kämpa för att överleva”, ”det finns inte tillräckligt med resurser till alla i världen”, ”att vara en martyr”, ”offermentalitet” och massor av andra slags självsabotage mm. Områden där blockeringar kan tas bort och där det positiva kan förstärkas är bland andra: materiellt och känslomässigt välstånd, hälsa på olika plan, minska och ta bort missbruk av olika slag, relationer till dig själv och andra, medial utveckling, djurs hälsa mm
 • avbryts den karmiska loopen så att du en gång för alla blir fri karmat som har hållt kvar ditt problemsymptom
 • löses även problem upp som man har med andra personer eller miljöer att göra eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält och uppbyggt av helig geometri
 • tas på det mediala planet energier med lägre frekvenser bort från ditt hem, dina aurakroppar, fysiska kropp mm, som inte hör hemma där och man tar tillbaka klientens ursprungliga kraft som har berövats henne/honom i många år och kanske också i många livstider.
För mer information om hur min unika healing kan hjälpa dig, läs gärna om mina nya kanaliserade och aktiverade healingförmågor här som jag har fått ta emot och mina senaste kunskaper från mina fantastiska healingutbildningar här: Sacred Light Foundations Class och Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class som jag har gått. Här beskriver jag  mer utförligt vad jag kan hjälpa dig med, med hjälp av dessa specifika healingverktyg för att du ska må så mycket bättre i alla områden i livet ❤️

 

En fantastisk bonus är att när du helar dig själv på detta sätt så helar du och höjer frekvensen på andra människor och jorden samtidigt eftersom vi alla är ETT!

"Unik healing på ett unikt sätt" 

Copyright © 2020