Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Sacred Geometry:Flower of Life, Livets blomma
Sacred Geometry:Flower of Life, Livets blomma

Behandlingsprocess

Uppdaterad 31 maj 2020

Du som klient kommer till mig med dina problemsymptom. Jag tar en hel del tid i anspråk för att förbereda din behandling genom att utifrån din healingintention som du har gett mig, känna in intuitivt och medialt vad ditt högre jag vill använda för olika processer. I dessa processer använder jag sedan alla mina olika kanaliserade metoder och inlärda healingmetoder allteftersom det passar och jag intuitivt får upp hur blockeringar ska lösas upp och aktiveringar ska ske.  

Vi börjar behandlingen med att ta upp och belysa din healingintention, vad du vill uppnå med behandlingen.  Detta förstärker behandlingen och resultatet.  Jag jobbar helt med mitt och klientens högre jag och sätter tydliga intentioner om att symptomet/symptomen ska lösas permanent.
 
Jag använder mig av det multidimensionella heliga hjärtutrymmet "Sacred Light Temple" som jag har återaktiverat i mitt hjärtchakra i och med de nya utbildningarna jag har gått under våren. Detta "Sacred Light Temple" genomströmmas av högsta gudomliga energi från både Modersenergin (Moder jords hjärtchakra) och Fadersenergin (Källan/Skaparen/Universella medvetandet) samt den gudomliga maskulina och feminina balansen.

I detta healingrum tar jag in olika aspekter och dimensioner av symptomet. Med mitt batteri av kunskaper från metoder jag är utbildad i, speciellt Sacred Light Tools (som är mina senaste inlärda metoder) och med de kanaliserade healingförmågor som jag återaktiverat från tidigare inkarnationer samt det att jag är klarvetande (claircognisant) och ord, meningar, bilder mm kommer till mig allteftersom så sköts healingen mer eller mindre automatiskt med hjälp av det väldigt speciella och fantastiska healingrum som jag skapar med dig för stunden med hjälp av våra högre jag och den gudomliga energin. Här kan mycket spännande saker hända. 

Behandlingsprocessen använder sig bland mycket annat av helig geometri (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar, 7:e planet: Källan/Skaparen: det högsta energiplanet som oss veterligen existerar.

Så med hjälp av min starka intuition och medialitet så får jag under behandlingen ord, meningar, bilder som hjälper oss vidare i behandlingen. Ibland kommer de från mitt eller min klients högre jag och själ och ibland från andra ljusa varelser/guider utifrån som vill hjälpa med healingprocessen. Med tillstånd från klienten bjuder jag också även in i detta healingrum de som vill hjälpa till i behandlingen för klientens och behandlingens högsta bästa. Det kan vara guider, änglar, uppstigna mästare, klientens själsfamilj, klientens stjärnfamilj, själsursprunget, det autentiska jaget mm mm

Ofta kommer det upp trauman och föreställningar som är en av de stora nyckelorsakerna till klienters problemsymptom. Dessa trauman kan ha sin upplösning i klientens nuvarande liv som t ex barndom eller dylikt. Det händer också ofta att traumana har sitt ursprung och får sin upplösning i klientens tidigare liv. Dessa blockeringar kan även finnas i ditt DNA, på cellnivå eller mindre än så, de kan finnas genetiskt som ett arv från dina förfäder, det kan till och med vara ärftligt i dina tidigare liv, från förfäder där. Det kan även finnas blockeringar i det kollektiva medvetandet som har olika föreställningar/övertygelser/trauman. Det kan även vara mediala energier som blockerar ditt tillfrisknande. Du kan ha gjort olika val som själ och skrivit olika kontrakt med dig själv bl a att du ska ha den här livsläxan. Dessa kontrakt är det nu dags att skriva om och lösa upp. De har nu tjänat sitt syfte och du har lärt dig din läxa. Med hjälp av bl a mina nya kunskaper i Sacred Light Tools så kan dessa olika sorts blockeringar på alla möjliga och "omöjliga" plan snabbt lösas upp.
 
Behandlingen är ett samarbete mellan terapeutens och klientens högre jag och klientens själsarkiv och det är helt individuellt och olika från gång till gång vad som kommer upp. Klienten känner tydliga skiftningar i sin kropp och sitt sinne och i sina känslor och känner hela tiden hur symptomet förändras, minskas och till slut försvinner helt. Det kan ta två till tre behandlingar för att lösa upp ett symptom. Ibland kan det gå på bara en behandling. Ibland kan två symptom lösas på en eller två behandlingar. Det är helt olika från symptom till symptom och från klient till klient. Generellt sett är det: ett till två symptom på 1-3 behandlingar. Man kan självklart också jobba på sin hela livssituation då man betar av olika aspekter av sitt liv och då man vill ha hjälp med flera olika symptom.
 
Jag som terapeut får olika kroppsliga sensationer som t ex olika sorters kroppsrörelser/ små skakningar i olika mönster som säger mig vad som händer i klientens process eftersom jag hela tiden under behandlingen känner in klienten. Många klienter känner även de dessa skiftningar, andra inte även om problemsymptomet löses upp permanent. Vi är alla olika i vad vi känner. Resultat får man i vilket fall som helst.
 
Behandlingen sker via telefon eller Skype/Messenger och är ca 90 minuter lång (ibland längre, ibland lite kortare). Jag jobbar tills ditt och mitt högre jag känner att behandlingen är färdig och jag avslutar inte bara för att ”tiden är ute”. Allt för klientens högsta bästa.

"Healingkris" efter behandlingen?
Healingenergin är extremt kraftfull och löser upp de djupaste trosföreställningar, program, trauman, cellminnen, kollektiva medvetanden, själskontrakt mm som hållt dig som klient tillbaka i ditt liv. Intentionen man har för en session är att behandlingen ska vara en lätt process för klienten och göras i en takt som är för klientens högsta bästa.
Generellt kan man känna sig trött efter en session. Vissa personer kan uppleva (numera) gamla känslor, ilska, motstånd och sorg efter behandlingen. De känslor som kommer upp är de som är knutna till de många trossystem och program som håller på att lösas upp i och med behandlingen. Ibland vill man som klient att integreringsprocessen ska ske fortare och ber att det ska gå fortare och då kan man i vissa sällsynta fall få kroppsliga utrensningar som t ex en förkylning då energier som en gång höll personen tillbaka håller på att ”avgiftas”.  Ju mer blockeringar du löser upp desto mindre sannolikt är det att man inte får en healingkris. I slutet på behandlingen blir klienten också ordentligt grundad.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några funderingar eller vill boka en behandling!

Sacred Geometry, Merkaba
Sacred Geometry, Merkaba