Web
Analytics

PROCESSEN


Du som klient kommer till mig med dina problemsymptom. Jag tar en hel del tid i anspråk några dagar före behandlingstillfället för att förbereda din behandling genom att utifrån din healingintention som du har gett mig, känna in intuitivt och medialt vad ditt högre jag vill använda för olika processer. I dessa processer använder jag sedan alla mina olika kanaliserade metoder och inlärda healingmetoder allteftersom det passar och jag intuitivt får upp hur blockeringar ska lösas upp och aktiveringar ska ske.  

Vi börjar behandlingen med att ta upp och belysa din healingintention, vad du vill uppnå med behandlingen.  Detta förstärker behandlingen och resultatet.  Jag jobbar helt med mitt och klientens högre jag och sätter tydliga intentioner om att symptomet/symptomen ska lösas permanent.
 
Jag använder mig av det multidimensionella heliga hjärtutrymmet "Sacred Light Temple" som jag har aktiverat i mitt hjärtchakra i och med de nya utbildningarna jag har gått under våren. Detta "Sacred Light Temple" genomströmmas av högsta gudomliga energi från både Modersenergin (Moder jords hjärtchakra) och Fadersenergin (Källan/Skaparen/Universella medvetandet) samt den gudomliga maskulina och feminina balansen och de gudomliga aspekterna av ditt eget hjärta.

I detta healingrum tar jag in olika aspekter och dimensioner av symptomet. Med mitt batteri av kunskaper från metoder jag är utbildad i, speciellt Sacred Light Tools och Energetic Allergy Healing (som är mina senaste inlärda metoder) och med de kanaliserade healingförmågor som jag återaktiverat från tidigare inkarnationer samt det att jag är klarvetande (claircognisant) och ord, meningar, bilder mm kommer till mig allteftersom, så sköts healingen mer eller mindre automatiskt med hjälp av det väldigt speciella och fantastiska healingrum som jag skapar med dig under sessionen med hjälp av våra högre jag och den gudomliga energin. Här kan mycket spännande saker hända! 


I behandlingsprocessen så följer jag det starka energiflödet som jag skapar tilllsammans med min klient. Jag använder följande metoder och healingförmågor genom ett urval jag gör med min intutition och muskeltestning: mer än 30 st nedladdade och (åter)aktiverade healingförmågor samt mer än 100 st nedladdade aktiveringar  från mina tidigare inkarnationer i andra dimensioner och universum samt de mer än 200 mycket kraftfulla, nya healingverktygen och aktiveringar med Sacred Light Tools och  Energetic Allergy Healing och mer än 100 aktiveringarna i Sacred Soul Alignments kan jag med hjälp av en unik healingenergi från den 13:e dimensionen, själshealing, helig geometri-healing, kvantfysik & morfiska fält samt alltid med hjälp av den högsta energin: Källan/Skaparen/Universiella Medvetandet erbjuda dig en unik healing för dina symptom och problem på fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial, energimässig, andlig, själslig och kollektiv nivå. Jag använder mig även av mina kunskaper från tidigare healingmetoder och förmågor som jag lärt mig och fått till mig. Det är en unik mix som individualiseras för varje klient.

Så med hjälp av min starka intuition och medialitet så får jag under behandlingen ord, meningar, bilder som hjälper oss vidare i behandlingen. Ibland kommer de från ditt högre jag och själ och ibland från andra ljusa varelser/guider utifrån som vill hjälpa med healingprocessen. Med tillstånd från dig som klient bjuder jag även in i detta healingrum de som vill hjälpa till i behandlingen för klientens högsta bästa. Det kan vara guider, änglar, uppstigna mästare, din själsfamilj, din stjärnfamilj, själsursprunget, det autentiska jaget mm mm

Ofta kommer det upp trauman och föreställningar som är en av de stora nyckelorsakerna till klienters problemsymptom. Dessa trauman kan ha sin upplösning i klientens nuvarande liv som t ex barndom eller dylikt. Det händer också ofta att traumana har sitt ursprung och får sin upplösning i klientens tidigare liv. Dessa blockeringar kan även finnas i ditt DNA, på cellnivå eller mindre än så. De kan finnas genetiskt som ett arv från dina förfäder, det kan till och med vara ärftligt i dina tidigare liv, från förfäder där. Det kan även finnas blockeringar i det kollektiva medvetandet som i sig själv har olika föreställningar/övertygelser/trauman. Det kan även vara lägre mediala energier och andra lägre energier som blockerar ditt tillfrisknande. Du kan ha gjort olika val som själ och skrivit olika kontrakt med dig själv bl a att du ska ha den här livsläxan. Dessa kontrakt är det nu dags att skriva om och lösa upp. De har nu tjänat sitt syfte och du har lärt dig din läxa. Med hjälp av bl a mina nya kunskaper i Sacred Light Tools så kan dessa olika sorts blockeringar på alla möjliga och "omöjliga" plan snabbt lösas upp.
 
Behandlingen är ett samarbete mellan terapeutens högre Jag och klientens högre Jag och själsarkiv/Akashakrönikorna och det är helt individuellt och olika från gång till gång vad som kommer upp. Klienten känner tydliga skiftningar i sin kropp och sitt sinne och i sina känslor och känner hela tiden hur symptomet förändras, minskas och till slut försvinner helt.

Det kan ta två till tre behandlingar för att lösa upp ett symptom. Ibland kan det gå på bara en behandling. Ibland kan två symptom lösas på en eller två behandlingar. Det är helt olika från symptom till symptom och från klient till klient. Generellt sett är det: ett till två symptom på 1-3 behandlingar. Man kan självklart också jobba på hela sin livssituation då man betar av olika aspekter av sitt liv och då man vill ha hjälp med flera olika symptom.

Om din intention med healingsessionen är att få öppna upp vägen till och få kontakt med Din själs ursprung och ditt kosmiska ursprung och hämta hem dina hjärtstjärnskoder™ så gäller följande:  Jag kan hämta hem och ladda ner en persons själsliga hjärtstjärnskoder™ från den Ultimata Dimensionen. Koderna ger personen tillgång till sitt unika själsursprung. Jag kan sedan hjälpa en person att (åter)aktivera kontakten med hans/hennes själsfamilj och stjärnfamilj och till och med hans/hennes ljusfamilj om så är fallet och (åter)aktivera hans/hennes healingförmåga eller healingförmågor.

Behandlingen kan då gå till på följande vis:
När man kommer till mig första gången så är det ofta en hel del trauman och blockeringar som först ska lösas upp på olika plan, ofta på medialt plan innan man kan ta in aktiveringarna för att öppna upp din medvetenhet och öka ditt medvetande och få kontakt med din själs ursprung och ditt kosmiska ursprung. Det är en jättespännande process som är helt individuell och som öppnar upp det som varit undangömt i dig så länge (livstider ibland) och som det nu är dags att väcka till liv i DIG igen 
❤️

Denna process tar olika länge beroende på hur långt du har hunnit i din själsliga process. Jag håller på tills behandlingen är klar och du känner att du kommit en god bit in i processen. Ofta är det mellan 4-6 olika healingprocesser (med flera miniprocesser inbakade i varje) som görs under en behandling och som jag tagit reda på utifrån din healingintention och ditt och mitt Högre Jag innan vi möts i sessionen. Min erfarenhet med de personer som jag har hjälpt hittills så är det bara någon enstaka som det har gått att aktivera hjärtstjärnskoderna™ under den första behandlingen. Det har oftast tagit ytterligare en session för att göra själva aktiveringen eftersom man ofta har många blockeringar som hindrar en från att nå sitt själsursprung. Så första behandlingen löser man upp blockeringarna som hindrar aktiveringen av hjärtstjärnskoderna™ och den andra (och ibland tar det lite längre) behandlingen så kan man göra själva aktiveringen och allt spännande det innebär :)
 
Jag som terapeut får olika kroppsliga sensationer som t ex olika sorters kroppsrörelser/ små skakningar i olika mönster som säger mig vad som händer i klientens process eftersom jag hela tiden under behandlingen känner in klienten. Många klienter känner även de dessa skiftningar, andra inte, även om problemsymptomet löses upp permanent. Vi är alla olika i vad vi känner. Resultat får man i vilket fall som helst.
 
Behandlingen sker via Zoom eller Skype och vid önskemål även via telefon om man ringer från Sverige. Behandlingen är ca 90-120 minuter lång beroende på vilken behandling det är. Jag jobbar tills ditt och mitt högre jag känner att behandlingen är färdig och jag avslutar inte bara för att ”tiden är ute”. Allt för klientens högsta bästa.

"Healingkris" efter behandlingen? 
Healingenergin är extremt kraftfull och löser upp de djupaste trosföreställningar, program, trauman, cellminnen, kollektiva medvetanden, själskontrakt mm som hållt dig som klient tillbaka i ditt liv. Intentionen man har för en session är att behandlingen ska vara en lätt process för klienten och göras i en takt som är för klientens högsta bästa. Detta är även något som finns inbakat i the Sacred Light Healing Tools.

Generellt kan man känna sig trött efter en session och det rekommenderas att du dricker mycket vatten efteråt för att skynda på utrensningen. Vissa personer kan uppleva (numera) gamla känslor, ilska, motstånd och sorg efter behandlingen. De känslor som kommer upp är de som är knutna till de många föreställningar och program som håller på att lösas upp i och med behandlingen. Ibland vill man som klient att integreringsprocessen ska ske fortare och ber att det ska gå fortare och då kan man i vissa sällsynta fall få kroppsliga utrensningar som t ex en förkylning då energier som en gång höll personen tillbaka håller på att ”avgiftas”.  Ju mer blockeringar du löser upp desto mindre sannolikt är det att man inte får en healingkris. I slutet på behandlingen blir du som klient också ordentligt grundad.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några funderingar eller vill boka en behandling!

Vänligen/Åsa ^i^

KOLLA IN MITT GRATISERBJUDANDE TILL DIG DÄR JAG KANALISERAR ETT UNIKT MEDDELANDE TILL DIG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT VARA DITT SANNA, AUTENTISKA JAG!