Web
Analytics
Mina Healingtjänster
Som stjärnfrö har man många lager av blockeringar till att få kontakt med sitt sanna jag och denna healing är ett stort steg att komma i samklang med dina stjärnfröaspekter och vara en ljusarbetare här på jorden.

Om du känner dig vilse, förvirrad och ogrundad och ej har förmågan att få kontakt med ditt högre jag, själsarkiv så kommer detta healingarbete hjälpa dig att lösa upp dessa problem så att du får resurser och det andliga stödet att känna dig grundad, trygg och säker så att du kan vara i din sanna kraft som stjärnfrö och ljusarbetare.
 • Du vill vara i samklang med ditt själsändamål
 • Du vill lita på dig själv och din intuition i livets alla beslut 
 • Du vill uppnå balans i kropp, sinne och själ så att du har friheten att röra dig fritt, älska djupt och tillbringa din tid genom att leva ditt bästa liv
 • Du vill känna dig grundad, skyddad och fri att skina ditt ljus som en medmänniska och ljusarbetare
 • Du vill känna dig i kontakt med och vara förstådd av andra runt omkring dig
 • Du vill upptäcka mysteriet med vem du är som stjärnfrö och ljusarbetare och vara och verka i din högre visdom
 • Du vill bidra till mänsklighetens och Moder Jords uppvaknande för en ljusare framtid för vår värld
Jag visar dig hur!
Arbeta med mig

Mina klienter är stjärnfrön och ljusarbetare som sträcker sig från att vara lätt förvirrade över var de platsar i samhället och världen, till erfarna, uppvaknade healers som behöver hjälp med att utveckla sina ljusarbetarförmågor. 
 
Jag samarbetar med det högre jaget för att lösa upp blockeringar, trauman, gammal programmering och annat som stagnerar och försenar utvecklingen hos många stjärnfrön.
 
Jag hjälper mina klienter att väcka upp minnet av deras själsursprung och aktivera och integrera deras sanna jag, latenta healingförmågor, deras själsväg och kontakt med deras själsfamilj och stjärnfamilj.
 
När de verkligen är jordade i en högre frekvens kan de vara fria från blockeringar, balansera flödet av den gudomliga maskulina och feminina energin och ha en sann, högdimensionell kontakt med sitt högre jag, själsarkiv, Källan och Moder Jord.
 Vem jag arbetar med:

Jag arbetar med personer som är 100% engagerade i att vilja lita på sin intuition och ta nästa steg i deras utveckling som stjärnfrö och ljusarbetare och är redo att tro på sig själva och "göra jobbet".
 
Som kund finns i vårt avtal ett ömsesidigt ansvar mellan oss.

Din healingresa är ditt ansvar. Jag kommer att göra allt i min makt för att stödja dig på resan men du har ansvaret som leder till din egen personliga läkningsprocess.

Din healingsession kommer att öppna många dörrar - de du väljer att gå igenom är ditt val. Det är viktigt att veta att du har fri vilja i alla händelser i denna process, och att själva läkningen (fysisk förändring eller förändring av sociala vanor) kommer när du väljer det. Du kan ibland återskapa dessa mönster om du reagerar i olika situationer på ett liknande sätt som du har gjort tidigare. Nu när blockeringar, mönster, trauman och föreställningar är lösta har du friheten att reagera annorlunda.
 Vi kommer att samarbeta för att:
 • Identifiera och lösa upp de grundläggande blockeringarna (trauman / övertygelser, känslomässiga mönster, eder, löften, kontrakt och andra mediala blockeringar) som saboterar dina healingmål
 • Få dig helt i samklang med Moder Jords Hjärtenergi, Källan, det Gudomligt Feminina och Gudomliga Maskulina som kan återaktiveras inom dig permanent 
 • Ansluta dig till ditt Högre Jag som gör det möjligt för dig att vara i samklang med din sanning, så att du kan skina och stå i hela din kraft
 • Ansluta dig till ditt sanna själsarkiv för att förstå vem du är som människa, stjärnfrö och ljusarbetare
 • Hämta och återta ditt sanna, högre jag och sanna själsarkiv så att du har de resurser och det andliga stödet för att känna dig jordad, trygg och skyddad för att kunna ta ansvar för ditt liv
 • Aktivera och identifiera ditt livsuppdrag som ljusarbetare genom att hämta och aktivera din själsplan och dina hjärtstjärnskoder från ditt själsursprung
 • Hjälpa dig att få kontakt med ditt själsursprung genom din unika STJÄRNA, själsfamilj och stjärnfamilj
 • Hjälpa dig att nyttja dina medfödda healingförmågor och superkrafter från tidigare liv som har legat latenta inom dig


I vilken fas är jag i min inre resa undrar du kanske?
Är mina fysiska symptom kopplade till min själsliga resa?
Vill du veta?

Ta i så fall del av mitt gratiserbjudande där jag intuitivt känner in din situation!