Web
Analytics

MINA NEDLADDADE &  AKTIVERADE
HEALINGFÖRMÅGOR
FRÅN TIDIGARE INKARNATIONER

Min unika healingspecialitet som bara jag kan erbjuda DIG: 

Jag kan hämta hem, ladda ner och aktivera DINA själsliga hjärtstjärnskoder™ från ditt själsursprung genom den
Ultimata Dimensionen som är en aspekt av den 13:e dimensionen.
Koderna ger DIG tillgång till Ditt unika själsursprung.
Jag kan sedan sedan hjälpa DIG att återaktivera Din kontakt med DIN själsfamilj och stjärnfamilj och till och med DIN ljusfamilj om så är fallet och återaktivera DIN healingförmåga eller DINA healingförmågor från Dina tidigare/parallella inkarnationer på jorden eller i andra dimensioner.   

❤️✨

2020


Sedan sommaren 2017 till och med december 2020 så har så många nya healingförmågor aktiverats i mig. Healingförmågor som jag har haft latent i mig från mina andra inkarnationer och som det nu var dags för att aktivera igen för att hjälpa andra att hitta och aktivera sina latenta förmågor och för att höja deras medvetande och medvetenhet att vi alla har kraften att förändra oss själva och få må bra och även kunna hjälpa jorden och dess folk att healas.

Under 2020 har jag gått flera fantastiska healingutbildningar och lärt mig så mycket nytt och spännande och framför allt fått till mig så många nya, helt fantastiska och supereffektiva healingmetoder med energier från mycket höga dimensioner.

Tänk dig, mer än 300 aktiveringar och attunements som bara en är som en egen liten healingsession i sig själv. Tänk då när du kan få mellan 10-20 (ibland ännu mer) per behandling. Vilken supereffekt det blir på resultaten då :) 

Under dessa utbildningar så har jag som deltagare också fått ta emot så mycket healing som har öppnat upp nya healingförmågor från mina tidigare inkarnationer i mig som nu, med hjälp av healingenergierna, var dags att vakna til liv i mig igen.

Här följer i stora drag de olika nedladdningar av healingförmågor som jag under 2020  fått ta emot och nu kan hjälpa andra med.  Nya aspekter av oss som multidimensionella ljusvarelser kommer kontinuerligt till mig och när jag har aktiverat dem i mig själv så kan jag hjälpa andra att aktivera dem. Jag följer flödet som Ditt högre jag och själsarkiv visar mig.


 Det går från december till januari så vill du så kan du läsa nerifrån och upp så kan du se utvecklingen och framför allt, vad jag kan erbjuda DIG :)

 • Jag har i december aktiverat den 13:e dimensionen i mig nu helt och hållet och fått tillgång till dess healingförmågor som jag nu kan ge till DIG i en behandling så att du kan aktivera högre dimensioner i dig och bryta dig loss från dina blockeringar som ljusarbetare.
 • I december så aktiverade jag och började jag använda 13-kraften i mina healingbehandlingar. Den oändliga kraften av det förenade gudomligt maskulina och gudomligt feminina. 
 • I november så fick jag aktivera kontakten mellan alla 12 kristallskallar med de 5 elementen och de tolv stjärntecknen så att jag kunde aktivera den 13:e kristallskallen i den 13:e dimensionen. Detta kunde jag göra som en följd av det jag fick aktivera i januari (se nedan för mer information)
 • En aktivering som kom i början av november 2020 är ett jättestarkt healingverktyg som löser upp falska matrixer på alla nivåer (inklusive galaktiska nivåer och universumsnivåer) och som speciellt också fokuserar på att bryta barriärerna för att nå ditt sanna Akasha (ditt sanna själsarkiv).
 • Jag har under hösten fått hjälpa flera  klienter med att aktivera sina själshjärtan, själsliljor (finns i själshjärtat), själskarta, själsplan, själsark. Nyfunna själsaspekter som är livsviktiga att aktivera för uppstigningsprocessen.
 • Under våren och sommaren 2020 så har jag även fått ta emot mer än 100 egna aktiveringar som jag också kan ge till Dig i mina behandlingar. 
 • I juni fick jag ta emot två jättestarka healingverktyg som lätt kan hantera i andra fall svårhanterliga mediala blockeringar som lägre frekvenser och mörka energier, entiteter etc.  Dessa jobbar också på galaktiska nivåer och universumsnivåer.
 • Jag har även fått möjligheten och kunskapen att aktivera flera klienters månchakra, solchakra, stjärnchakra, månstjärnechakra, solstjärnechakra osv ... det finns så många aspekter och delar av oss som ännu finns att upptäcka. Jag tycker att det är så spännande och roligt att få vara en detektiv och få nya kunskaper och insikter längs vägen.
 • I april 2020 så fick jag tillsammans med hjälp av en annan healer aktiverat mitt diamantstjärnfrö och min balanspelare och mina kunskaper som livsbärare och universumspelare som gör att jag kan väcka andra som är stjärnfrön, ljuspelare, balanspelare, diamantstjärnfrön. De har dessa latenta, sovande healingförmågor i sig i sitt själsursprung och jag kan hjälpa dessa stjärnfrön att aktivera sin unika kunskap att bland mycket annat heala t ex vår jord genom att ge Moder Jord all healing som hon så väl behöver i en tid som denna. I detta dokument kan du läsa mer om vad ett diamantstjärnfrö och en balanspelare är.
 • I januari 2020 så fick jag  healingförmågan att återväcka och aktivera dina 13 själsfrekvenskoder som bl a består av att balansera dina element : jord, luft, vatten och eld i en högre frekvens och på sätt väcka ditt nya 5:e eteriska element till liv igen, samt aktivera din inre Mästare, Mästarinna, inre Gudomlighet i samverkan med kropp, själ och ande mm.


2019
 

Nyhet från November 2019 som är så aktuell i dessa tider när så många försöker hitta sig själva: Jag kan hämta hem, ladda ner och aktivera en persons själsliga hjärtstjärnskoder™ från den Ultimata Dimensionen. Koderna ger personen tillgång till sitt unika själsursprung. Jag kan sedan hjälpa en person att återaktivera kontakten med hans/hennes själsfamilj och stjärnfamilj och till och med hans/hennes ljusfamilj om så är fallet och återaktivera hans/hennes healingförmåga eller healingförmågor.
 • Jag kan även göra DNA-aktiveringar för 12 DNA-strängar, för 36 DNA-strängar och för 84+ DNA-strängar av andligt DNA.
 • Jag kan behandla dig med helig geometriaktiveringar på ett helt nytt sätt än tidigare som löser upp blockeringar, trauman, föreställningar, själskontrakt, eder, överenskommelser mm i detta liv, i tidigare liv, i andra dimensioner, i ditt DNA, ärftligt från dina förfäder och i det kollektiva medvetandet.
   

Sommaren 2019:

 • Jag kan nu hjälpa dig som vill veta mer om ditt kosmiska ursprung och göra olika aktiveringar som du har latent liggande i dig och som det nu är dags för dig att få tillbaka igen och på sätt hitta hem till ditt ursprung.
 • Här är en kanalisering som jag fått från mina guider i augusti som jag nu kan hjälpa andra med: "Du kommer att kunna rada upp tidslinjerna och se var traumana överlappar och kunna lösa upp alla trauman på alla tidslinjer som har ett gemensamt ursprung. Det blir din nya healingförmåga. Du kan rensa rent alla tidslinjer på dessa trauman och föra personen till sitt ursprung".
 • Jag har fått tillbaka min egen urmoderskraftsenergi som jag nu använder i mitt healingarbete för att lösa upp trauman och blockeringar hos andra tillsammans med alla mina andra healingförmågor.
 • Aktivera ditt stjärnchakra, ditt själschakra och ditt högre chakrasystem med ditt Lemurienchakra, det chakra som du hade när du var på Lemurien och som nu är på väg att vakna upp i dig.
 • Aktivera Atlantischakrat så att det blir balans mellan Atlantischakrat och Lemurienchakrat.
 • Aktivera och integrera följande med varandra på olika sätt i olika riktningar och dimensioner och nivåer: solchakrat, månchakrat, Lemurienchakrat, Atlantischakrat, tallkottkörteln, hypofysen, hypothalamus, medulla oblongata, med hela kroppen, med alla chakran 1-13+, med kristallskallarna, på alla plan: fysiskt, mentalt, emotionellt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, kollektivt, energimässigt, gudomligt plan mm.
Jag kan även
 • Öppna upp och aktivera stjärnchakrat/stjärnchakrana
 • Öppna upp och aktivera ditt stjärnmedvetande
 • Öppna upp och aktivera kontakten med dina soulmates
 • Öppna upp och aktivera ditt själschakra
 • Öppna upp din universumsklocka och aktivera den i alla 12 riktningarna
 • Aktivera universumsklockan i dig och se var du kommer ifrån
 • Aktivera och integrera universumsklockan och stjärnchakrat och stjärnmedvetandet
 • Aktivera ditt stjärnchakra i 5D så att du kan få kontakt med din stjärnfamilj
 • Integrera kropp, själ och ande med ditt kosmiska ursprung
 • Aktivera och integrera Lemurienchakrat med din själ och dina själsbröder och själssystrar från andra platser
 • Aktivera och öppna upp stjärnmedvetandet med ditt högre medvetande och ditt högre Jag och med ditt ursprung i kosmos
 • Aktivera den oändliga evighetsenergin.
 • Aktivera gudomliga frekvenskoder, livskoder, resonanskoder, kärnkoder
 • Aktivera ditt stjärnchakra så att du får balans mellan feminint och maskulint och på så sätt få balans i din kropp på fysiskt, mentalt, emotionellt, psykologiskt, medialt och andligt plan
 • Aktivera och återaktivera ditt själschakra med ditt stjärnchakra och ditt kronchakra och ditt högre chakrasystem (chakra 8-13)
 • Aktivera ditt gudomliga chakra
 • Aktivera hela ditt frekvensregister och ditt stjärnregister
 • Aktivera din själsstråle och din stjärnstråle
 • Aktivera din stjärnmedvetenhet så den är i kontakt med din ande och din själsmedvetenhet, din själsstråle och din stjärnstråle
 • Aktivera ditt gudschakra så att det är i kontakt med din ande, din stjärnmedvetenhet och din själsstråle

Maj 2019
Jag har fått förmågan att ladda hem och aktivera personers frekvenskoder. Många av oss saknar dessa för att kunna leva ett bra liv i hälsa och välmående. Dessa koder har tagits ifrån oss eller att vi har förlorat dem i olika trauman då vi gett bort vår kraft. Nu är det dags att hämta tillbaka dem och få den heliga geometrin på alla plan optimal igen.

Februari 2019
Jag har fått tillgång till evighetshealingenergin som jag använder i mitt healingarbete.

Januari 2019
Jag har fått förmågan och kan återaktivera personers solchakra, månchakra och Lemurienchakra.

Andra nyheter för våren 2019:
 • Fått förmågan och kan aktivera personers 13:e chakra och 13:e DNA-sträng för de som är redo.
 • Fått förmågan och kan aktivera personers livskoder och själskoder.
 • Fått tillgång till den niofaldiga centrifugalkraftshealingen som är helig geometri: 333 333 333 (maskulint/feminint och gudomligt).
 • Fått tillgång till Maitreyaenergin (föreningen av dem maskulina och feminina energin) och använder den i mitt healingarbete.
2018

November 2018:
 • Jag kan kamma meridianer och återaktivera meridianer. Jag kan rena organ och kroppsdelar på olika plan med hjälp av mina nya guider.
 • Jag får för första gången kontakt med och börjar kanalisera högt uppstigna mästare från den ultimata dimensionen som jag senare kanaliserar budskap ifrån regelbundet. Dessa guider hjälper också till i mitt healingarbete när det behövs.

September 2018
Är du en själ från Lemurien?
Jag erbjuder nu dig som är en Lemuriensjäl (en person som har tidigare inkarnationer på Lemurien) att en gång för alla lösa upp dina blockeringar på Lemurien, lösa upp de mediala lägre frekvenser som håller dig fast i trauman och symptom och blockeringar på alla plan i detta livet och tidigare liv samt läka eventuell konflikt med Atlantis i dina cellminnen för att i nästa steg aktivera ditt högre chakrasystem så att du kan aktivera DNA-spiralens 13 strängar och därigenom öppna din ljuspelare.

Genom aktivering av fler DNA-strängar och högre chakror öppnas vår inre ljuskanal där vi kan få tillgång till mer ljus och läkning. På så sätt så öppnar du upp ytterligare egna healingförmågor att heala dig själv och andra om du så vill det. Du blir mer medveten och hittar hem till ditt själssyfte, ditt unika, gudomliga Jag. Du hittar hem till dig själv, i dig själv.

Andra nyheter för hösten 2018:
 • Jag har förmågan att hämta hem och återaktivera personers ljuskoder, stjärnljuskoder, resonanskoder, stjärnkoder, kärnkoder, källkoder mm. Många av oss saknar dessa för att kunna leva ett bra liv i hälsa och välmående och dessa koder har tagits ifrån oss eller att vi har förlorat dem i olika trauman då vi gett bort vår kraft. Nu är det dags att hämta tillbaka dem och få den heliga geometrin på alla plan optimal igen.
 • Jag har fått tillgång till Källanenergin som jag använder hela tiden numera i min healing.
 • Jag aktiverar personers DNA-spiral, personers ljuspelare, balanspelare och universumspelare.
 •  jag har fått tillgång till Fadersenergin (Guldenergin), Modersenergin (Diamantenergin), Rosenenergin och kan nu använda dessa healingenergier i mitt healingarbete.
 • Jag har sedan 2016 löst upp egna blockeringar på Lemurien och i andra inkarnationer i andra universum och har nu fått tillgång till och healat de 13 universumen i mig som jag också kan heala hos mina klienter.

Juli 2018
Själshealing
Jag kan nu hjälpa dig med att lösa upp dina mediala blockeringar på själsnivå på ett helt nytt och unikt sett som jag fått nedkanaliserat. Jag ser de mediala blockeringar/lägre frekvenser/lägre energier som blockerar och hindrar din utveckling på alla nivåer och i alla dimensioner, även på Lemurien och i Atlantis mm och skickar dem med ljus och kärlek tillbaka till sitt ursprung. Jag löser upp trauman och blockeringar på olika nivåer och kan även hjälpa dig med att hämta hem dina själsfragment från olika dimensioner och inkarnationer för att på så sätt heala dig och lösa upp olika blockeringar och trauman i livet som du lever nu. Ofta kommer information om någon av din själs inkarnationer i andra dimensioner upp och vill ibland att vi ska aktivera och hämta hem eventuella själsgåvor och kunskaper till dig som din själ vill kommunicera med dig. Jag aktiverar även unika latenta healinggåvor i dig som du är redo och villig att ta emot för att kunna heala dig själv och även kunna ge healing till andra människor och till vår jord och mer därtill. Möjligheterna är oändliga :)

Juni 2018
Heliga harmoniresonanskoder/Helig geometri
Med hjälp av heliga geometriska harmoniresonanskoder så löser jag upp olika sorts blockeringar i din aura, karmiska blockeringar, olika arketyper (shadow self), samt aktiverar de geometriska harmonikoderna för att lösa upp blockeringar, hämta hem själsfragment mm så att din frekvens ökar markant i olika områden som fysisk hälsa, flöde i olika delar av ditt liv, självkärlek, ovillkorlig kärlek, relationer. Jag aktiverar även dina DNA-strängar i en unik behandling samt den heliga geometrin för de universella lagarna mm. All denna healing med de heliga geometriska harmoniresonanskoderna och upplösning av blockeringar sker på alla plan (fysiskt, emotionellt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, kollektivt mm), i alla dimensioner och i alla dina tidigare/parallella liv mm.

2017
 
December 2017
Aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin
Jag har fått förmånen att från och med 16 december 2017 kunna kanalisera och ladda ner aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin för att heala klienten på alla nivåer på ett enormt kraftfullt sätt. Detta är en balans av det feminina och maskulina som alltid har funnits latent i oss men som mänskligheten nu är redo att ta tillbaka och aktivera; ta tillbaka sin ursprungliga kraft och sitt autentiska jag!

Alltsedan sommaren 2017 kanaliseras och laddas nya healingverktyg ner kontinuerligt från högre dimensioner och används i behandlingen för att höja dina vibrationer och din frekvens samt ditt medvetande och också släppa taget om dina trauman, karman, symptom och blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag och för att hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Januari 2017
Aktivering av hjärtchakrat i olika dimensioner

För den som är redo så aktiverar behandlingen ditt hjärtchakra i 3:e, 4:e och 5:e dimensionen samt högre dimensioner om så är fallet. Behandlingen aktiverar även 3:e ögat, medulla oblongata, thalamus, hypothalamus, tallkottkörteln, hypofysen mm för att nå ett högre medvetande och en högre frekvens.
 
2016
Juli 2016
Helig geometri

Behandlingsprocessen använder sig av helig geometri (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar samt främst från det 7:e planet: Källan/Skaparen/Gud/Universella medvetandet: det högsta energiplanet som för oss veterligen existerar.

För att se vad jag har gjort innan juli 2016 så kan du läsa vidare på sidan Om Mig under rubriken "Mina healingerfarenheter och meriter" här
 

KOLLA IN MITT ERBJUDANDE TILL DIG