Web
Analytics

Helig geometri: Livets blomma

Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Healing

Avancerade healingverktyg inom Sacred Light Tools som jag använder i mina behandlingar:


SACRED LIGHT TEMPLE mm
Jag har (åter)aktiverat en helig geometristruktur i mitt hjärtchakra för att lättare kunna göra healingarbete på en helt ny nivå, på ett helt nytt och unikt sätt i direkt kontakt med Källan/Skaparkraften/Universella Medvetandet.
Jag har under utbildningen förutom att ha fått aktiverat mitt "Sacred Light Temple", också fått aktiverat min "Starseed Blueprint Template" och min "Sacred Vertical and Horisontal Pillar" mm som gör att healingen kan göras på ett helt nytt plan och snabbare och effektivare i direktkontakt med Källan/Skaparkraften/Universella Medvetandet. 

SACRED LIGHT RELEASING VORTEX
Jag har aktiverat en vortex av avancerad, mycket kraftfull högdimensionell healingenergi som under behandlingens gång kan aktiveras i klientens jordstjärnechakra och som jag använder för att fördjupa och förstärka upplösning av allt som jag ser av blockeringar, trauman, eder, kontrakt, löften, entiteter, implantat, föreställningar mm i dig så att healingen går ännu djupare och snabbare när den löser upp dessa blockeringar som är okända för oss och djupt begravda inom oss på ett undermedvetet och/eller omedvetet plan.

SACRED LIGHT ENERGY READER
Jag har tagit emot en aktivering som låter mig se/känna av entiteter och implantat, portaler, olika förvrängningar, förvridningar, blockeringar och disharmoni i de olika aurakropparna och energifälten, sjukdomar och disharmoni i den fysiska kroppen, eder, löften, kontrakt och förbannelser, olika sorts förankringar, trådar, krokar, negativa kristalliserade tankeformer och trauma som finns i de subtila kropparna, tillsammans med själsfragment och/eller aspekter av jaget som ska läkas och integreras. 

SJÄLSARKIV 
Jag har tagit emot en aktivering som låter mig ha ett djupare samarbete med själsarkivet.
Jag har aktiverat en unik och djupgående energi som i behandlingen får kontakt med och jobbar i ditt själsarkiv på olika nivåer (Akasha, galaktiska själsarkivet och själsarkivet för multiuniversum) på ett helt nytt och unikt sätt.

BLAND MYCKET ANNAT...
 

KOLLA IN MITT ERBJUDANDE TILL DIG