Web
Analytics

ALLA MINA METODER


Mina healingmetoder
Jag erbjuder en unik mix av healingmetoder med kanaliserad själshealing, helig geometri, kvantfysik, energimedicin & morfiska fält som löser dina problem och höjer din frekvens snabbt!
 

Med mer än 30 st nedladdade och (åter)aktiverade healingförmågor samt mer än 100 st nedladdade aktiveringar från mina tidigare inkarnationer i andra dimensioner och universum samt de mer än 75 mycket kraftfulla, högdimensionella nya healingverktygen och aktiveringar med Sacred Light Tools och mer än 150 aktiveringarna i Energetic Allergy Healing och mer än 370 aktiveringarna i Sacred Soul Alignment kan jag även med hjälp av en helt egen unik healingenergi från den 13:e dimensionen, själshealing, helig geometri-healing, kvantfysik & morfiska fält samt alltid med hjälp av den högsta energin: Källan/Skaparen/Universella Medvetandet erbjuda dig en unik healing för dina symptom och problem på fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial, energimässig, andlig, själslig och kollektiv nivå.

Här nedan får du en kort beskrivning på de metoder som jag främst använder mig av och som du kan läsa mer i detalj om, i länken nedanför varje metod. Vill du veta ännu mera om vilka healingförmågor och utbildningar jag har så kan du läsa min meritlista längre ner på
Om Mig-sidan.


Kanaliserade, nedladdade & aktiverade healingförmågor

Sedan sommaren 2017 och framåt till nutid har så många nya healingförmågor aktiverats i mig. Healingförmågor som jag har haft latent i mig från mina andra inkarnationer och som det nu var dags för att aktivera igen för att hjälpa andra att hitta och aktivera sina latenta förmågor och för att höja deras medvetande och medvetenhet att vi alla har kraften att förändra oss själva och få må bra och även kunna hjälpa jorden och dess folk att healas.

LÄS MER  

 Hjärtstjärnskodsaktivering™

Det är min unika healingspecialitet som bara jag kan erbjuda: 

Jag kan hämta hem, ladda ner och aktivera DINA själsliga hjärtstjärnskoder™ från ditt själsursprung genom den
Ultimata Dimensionen som är en aspekt av den 13:e dimensionen
Koderna ger DIG tillgång till Ditt unika själsursprung.

Jag kan sedan sedan hjälpa DIG att återaktivera Din kontakt med DIN själsfamilj och stjärnfamilj och återaktivera DIN healingförmåga eller DINA healingförmågor från Dina tidigare/parallella inkarnationer på jorden eller i andra dimensioner.   
❤️✨

LÄS MER 

 

Sacred Light Tools

En process för att etablera “Sacred Trinity of Co-Creation” för att säkerställa att energin som jag arbetar från och med är ren healingenergi från högsta Källan/Skaparen/Universella medvetandet. Det är genom denna heliga treenighet som vi kan ta in och aktivera denna heliga energi som läker oss på alla nivåer.

  • Lösa upp föreställningar och mönster, trauman som du har i ditt omedvetna och ditt undermedvetna, som styr ditt liv mer än vad du tror.
  • Aktivera latenta positiva föreställningar för att skapa nya, positiva mönster och medvetenhet.
  • Hitta och lösa upp fastlåsta känslor på alla plan. 
  • Lösa upp energikopplingar till andra personer som dränerar dig. 
  • En gång för alla lösa upp och bryta eder, löften och kontrakt som håller dig fast i relationer, situationer, trauman, mönster och blockeringar. 
  • Ta bort portaler, entiteter, implantat, negativa väsen som stör dig, din bostad och din närmsta omgivning och skicka dem till ljuset

LÄS MER 

 

 Co-Creating Miracles Advanced Sacred Light Healing Tools

Ytterligare flera fantastiska och unika healingverktyg som jag är utbildad i och använder flitigt i mina behandlingar 
LÄS MER 
 


 Energetic Allergy Healing
&
Advanced Energetic Allergy Healing

FÖR ALLA SORTS FYSISKA SYMPTOM OCH ETT STARKT IMMUNSYSTEM OCH ÄNNU MER ÄN SÅ...

För t ex: allergier, intoleranser, inflammation, smärta, sjukdomar, bakterier, virus, parasiter, jäst, mögel, svamp, trauman, negativa upplevelser, missbruk, depression, viktproblem, sockerbehov, brist på näringsämnen, vitaminer, mineraler, hjälp för kroppen att lättare lösa upp och få bort gifter och tungmetaller ...mm 

 

En "allergi" är i huvudsak inre motstånd som visar sig som en negativ immunreaktion i din kropp. Motstånd är frånvaro av harmoni. När du befinner dig i någon form av motstånd - emotionellt och/eller andligt - absorberar du bokstavligen detta motstånd in i din kropp. Det är så allergier och inflammation skapas.


"Energetic Allergy Healing  är en unik, livsförändrande healingmetod som läker och eliminerar allergier och inflammation helt från våra kroppar. En allergi definieras traditionellt som en överkänslig fysisk reaktion på specifika ämnen, men det är så mycket mer än så.

Allergihealing frigör detta omedvetna motstånd och återställer harmoni genom att lösa upp djup negativ programmering, trauman och känslor som orsakar detta motstånd i dig. När detta händer återfaller din kropp naturligt i samklang med din yttre och inre miljö på energi- och cellnivå.

Advanced Energetic Allergy Healing innehåller mer än 115 olika aktiveringar och attunements där EN sådan är som en egen healingsession i sig själv. Tänk då när du får många sådana under en behandling vilken otrolig effekt och resultat som detta åstadkommer.

LÄS MER 

 

Sacred Soul Alignment
Sacred Soul Alignment ™ är en mild men utomordentligt kraftfull ny healingmetod som överskrider gränserna för tid och rum. Den förstärker dina manifestations- och samskapningsförmågor på högsta nivå så att du kan uppleva varaktiga förändringar och uppnå gudomlig inre anpassning. Sacred Soul Alignment ™ arbetar för att upplösa negativa övertygelser, svåråtkomliga känslor och eder, löften och kontrakt som gjorts på själsnivå och som inte tjänar dig under denna eller någon annan av dina livstider på din tidslinje. Det ger djup läkning på alla nivåer av din existens - andligt, mentalt, emotionellt och fysiskt. Det fungerar också på DNA-nivå, vilket innebär att din familj kommer att gynnas av denna healing många generationer bakåt och framåt i tiden.

Sacred Soul Alignment innehåller mer än 100 olika aktiveringar och attunements där EN sådan är som en egen healingsession i sig själv. Tänk då när du får många sådana under en behandling vilken otrolig effekt och resultat som detta åstadkommer.

LÄS MER 

KOLLA IN MITT GRATISERBJUDANDE TILL DIG DÄR JAG KANALISERAR ETT UNIKT MEDDELANDE TILL DIG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT VARA DITT SANNA, AUTENTISKA JAG!