Web
Analytics

En unik mix av healingmetoder med kanaliserad själshealing, helig geometri, kvantfysik, energimedicin & morfiska fält
 

Med mer än 30 st nedladdade och (åter)aktiverade healingförmågor från mina tidigare inkarnationer i andra dimensioner och universum samt de mycket kraftfulla, nya metoderna med Sacred Light Tools kan jag med hjälp av själshealing, helig geometri, kvantfysik & morfiska fält samt alltid med hjälp av den högsta energin: Källan/Skaparen/Universiella Medvetandet erbjuda dig en unik healing på fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial, energimässig, andlig, själslig och kollektiv nivå.

Klientfeedback
 

Juni 2020

"Asa is a gifted healer with extraordinary abilities. As a healer myself, I reached out to Asa to open my gifts and so much more so that I too could further assist my clients. I am so glad that we connected. The results were nothing short of astonishing. Thank you, Asa! I am so very grateful for you and all that you do. I highly recommend Asa to anyone in search of healing, greater meaning, and an upleveling experience.
Susan M. USA"

 

Min unika healingspecialitet som jag kan erbjuda: 

Jag kan hämta hem och ladda ner en persons själsliga hjärtstjärnskoder™ från den Ultimata Dimensionen. Koderna ger personen tillgång till sitt unika själsursprung. Jag kan sedan hjälpa en person att (åter)aktivera kontakten med hans/hennes själsfamilj och stjärnfamilj och till och med hans/hennes ljusfamilj om så är fallet och (åter)aktivera hans/hennes healingförmåga eller healingförmågor.

UPPDATERAD JULI 2020
 

Senaste healingnyheterna


Sedan hösten 2018 fram till och med juli 2020 har så många nya healingförmågor aktiverats i mig. Healingförmågor som jag har haft latent i mig från mina andra inkarnationer och som det nu var dags för att aktivera igen för att hjälpa andra att hitta och aktivera sina latenta förmågor och för att höja deras medvetande och medvetenhet att vi alla har kraften att förändra oss själva och få må bra och även kunna hjälpa jorden och dess folk att healas.

Jag har lärt mig massor av nytt denna vår och sommar och aktiverat nya healingförmågor och healingverktyg i mig som nu gör mina sessioner ännu effektivare och snabbare :) 

Nyhet för januari 2020

I januari har jag utbildat mig i grundkursen för Sacred Light Tools, The Sacred Light Foundations Class som leddes av de internationella healers och lärare Kimberlie Carlson och Elysia Hartzell via distans från USA.

Nyhet för februari till och med april 2020
Mellan februari och april har jag utbildat mig vidare inom Sacred Light Tools och gått ubildningen Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class som leddes av lärarna Kimberlie Carlson och Elysia Hartzell via distans från USA.

Nyhet för april 2020 
Tillsammans med en healer här i Sverige som heter Angela Johnsson har jag fått aktiverat mitt diamantstjärnfrö och min balanspelare och mina kunskaper som livsbärare och universumspelare som gör att jag kan väcka andra som är stjärnfrön, ljuspelare, balanspelare, diamantstjärnfrön. De har dessa latenta, sovande healingförmågor i sig i sitt själsursprung och jag kan hjälpa dessa stjärnfrön att aktivera sin unika kunskap att bland mycket annat heala t ex vår jord genom att ge Moder Jord all healing som hon så väl behöver i en tid som denna.
I detta dokument kan du läsa mer om vad ett diamantstjärnfrö och en balanspelare är.

Nyhet för maj 2020
I och med vårens fantastiska utbildningar i andlig utveckling och utveckling av nya healingförmågor så har jag även fått hämta hem/återaktivera egna unika attunements som är komplexa heliga geometriaktiveringar som skyndar på healingprocessen något enormt...i skrivande stund, juli 2020, har jag fått ta emot lite mer än 100 st… 

Nyhet för juni till och med augusti 2020
Mellan juni och till och med augusti har jag utbildat mig vidare inom Sacred Light Tools (se januari och februari ovan) och gått en unik, fantastisk utbildning som heter Energetic Allergy Healing som har kanaliserats och laddats ner från högre dimensioner av Kimberlie Carlson, en av grundarna till Sacred Light Tools och en väl ansedd, internationell healer och lärare. EAH-metoden kan heala och lösa upp allergier, fysiska symptom, trauma, smärta, sjukdomar, bakterier, virus, parasiter, tungmetaller och så mycket mer plus allt som the Sacred Light Tools kan lösa upp och läka. Kursen är gjord via distans från USA.

För mer information om hur min unika healing kan hjälpa dig, läs gärna om mina nya kanaliserade och aktiverade healingförmågor här som jag har fått ta emot och mina senaste kunskaper från mina fantastiska healingutbildningar här: Sacred Light Foundations Class och Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class samt Energetic Allergy Healing som jag har gått. Här beskriver jag  mer utförligt vad jag kan hjälpa dig med, med hjälp av dessa specifika healingverktyg för att du ska må så mycket bättre i alla områden i livet ❤️

Hej!

Med 14 års yrkeserfarenhet och min unika blandning av nu mer än 30 healingförmågor (både inlärda genom utbildning men också många nedkanaliserade och aktiverade healingförmågor från andra dimensioner och inkarnationer) och i interaktion mellan ditt och mitt högre jag, skräddarsyr jag intuitivt din behandling utifrån de symtom du vill ha hjälp med att lösa.
 
Din frekvens och medvetande ökar när behandlingen automatiskt löser upp karman, trauman och blockeringar i ditt liv och tidigare/parallella liv på t.ex. fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial (inklusive lägre frekvenser) andlig, själslig, energimässig, kollektiv och kvantfysisk nivå såväl som inom det morfiska fältet. Metoden balanserar och löser upp trauma och blockeringar i dina chakran (13+ chakras, flera olika hjärncentrum (tallkottkörteln, hypofysen, hypothalamus, medulla oblongata mm), den kan även aktivera dina DNA-strängar, hämta hem själsfragment etc. All healing sker i olika dimensioner (1D, 2D, 3D, 4D, etc. till oändlighet).
 
Jag kanaliserar och laddar ner ny information och nya healingverktyg kontinuerligt från högre dimensioner och andra universum och använder dessa kunskaper och förmågor i behandlingen för att frigöra dina olika blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina högre chakran för att du ska hitta tillbaka till ditt autentiska jag så att du kan känna din själs syfte och kunna hitta hem i dig själv här på jorden och i andra dimensioner.

Mina helande förmågor uppgraderas ständigt. 
För mer information om hur min unika healing kan hjälpa dig, läs gärna om mina nya kanaliserade och aktiverade healingförmågor här som jag har fått ta emot och mina senaste kunskaper från mina fantastiska healingutbildningar här: Sacred Light Foundations Class och Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class samt Energetic Allergy Healing som jag har gått. Här beskriver jag  mer utförligt vad jag kan hjälpa dig med, med hjälp av dessa specifika healingverktyg för att du ska må så mycket bättre i alla områden i livet ❤️
 
Jag kan också aktivera en persons unika hjärtstjärnskoder™ samt latenta healinggåvor för den som är redo att ta emot.
 
Behandlingen utförs via telefon eller via Skype, Messenger (kamera) i hela världen och även via telefon i Sverige.
Behandlingen är cirka 90 minuter lång (ibland lite kortare och ibland lite längre). Jag håller på tills min och klientens högre jag och mitt högre jag säger att det är färdigt och att jag intuitivt känner att behandlingen är klar. Jag slutar inte bara för att "tiden är ute". Allt för kundens högsta bästa.
 
Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka en behandling!
 
Vänligen/Åsa ^i^

Behandlingen kan hjälpa dig i många områden i ditt liv:

Den kan

 • förbättra din hälsa på alla plan
 • förbättra ditt personliga välstånd
 • förbättra dina relationer med dig själv och andra
 • förbättra dina mediala förmågor
 • Höja ditt medvetande och din frekvens och öppna upp dig och dina chakror till nya nivåer och dimensioner.
Möjligheterna är oändliga!


Exempel på symptom som kan lösas upp och saker som jag kan hjälpa dig med är:

 • Energetic Allergy Healing: alla sorts fysiska symptom, allergier, intoleranser, inflammation, smärta, sjukdomar, bakterier, virus, parasiter, jäst, mögel, svamp, trauman, negativa upplevelser, missbruk, depression, viktproblem, sockerbehov, brist på näringsämnen, vitaminer, mineraler, hjälp för kroppen att lättare lösa upp och få bort gifter och tungmetaller ...mm 
 • negativa beteendemönster, tankar och känslor
 • känslomässiga och mentala blockeringar
 • rädslor och fobier
 • självsabotage
 • dålig gränssättning
 • stress och utbrändhet
 • prestationsångest och depression
 • att känna dig fast; att du inte kommer till skott med att göra saker i livet
 • dömande av dig själv och andra
 • bristande självkänsla och blyghet
 • känsla av utsatthet för övergrepp, våld, mobbning,
 • viktproblem 
 • bidra till att minska och ta bort missbruk och beroenden av olika slag
 • pengar, få mer flöde i livet
 • olika situationer i livet, jobb, kärlek, relationer mm
 • lösa upp föreställningar och mönster, som du har i ditt omedvetna och ditt undermedvetna, som styr ditt liv mer än vad du tror
 • aktivera latenta positiva föreställningar, mönster och medvetenhet
 • hitta och lösa upp instängda känslor i dig på olika plan
 • lösa upp energikopplingar till andra personer som dränerar dig
 • en gång för alla lösa upp och bryta eder, löften och kontrakt som håller dig fast i relationer, situationer, trauman, mönster och blockeringar
 • ta bort portaler, entiteter, implantat, negativa väsen som stör dig, din bostad och din närmsta omgivning och skicka dem till ljuset
 • grundligt gå igenom alla 7 baschakran på ett helt nytt och unikt sätt och lösa upp blockeringar och trauman där, på alla plan och i alla dimensioner
 • aktivera ditt högre 13-chakrasystem i 5D
 • göra DNA-aktiveringar för 12 DNA-strängar, för 36 DNA-strängar och för 84+ DNA-strängar av andligt DNA
 • få hjälp med healing av dina (hus)djur
 • hitta din själs ursprung? Ditt kosmiska ursprung?
 • balansera dina element jord, luft, vatten och eld i en högre frekvens samt förena dig med det nya 5:e eteriska elementet för att hitta tillbaka till din själs ursprung
 • förena dig med bland annat din inre Mästare, din inre Mästarinna från tidigare inkarnationer
 • återfå dina aspekter av inre Gudomlighet och ta kontrollen över ditt liv igen? 
 • hämta hem och återaktivera dina hjärtstjärnskoder™ och öppna upp kontakten med din själsfamilj, din stjärnfamilj och till och med din ljusfamilj om så är fallet
 • komma vidare i din andliga utveckling. I din utveckling som ljusbärare
 • öppna upp latenta healingförmågor i dig. Från tidigare liv
 • ta emot och återaktivera healingförmågor med en önskan om att hjälpa andra och jorden
 • läs även under "mina nedkanaliserade & aktiverade healingförmågor" hur jag kan hjälpa dig med en hel del andra olika saker med hjälp av mina många nedkanaliserade och återaktiverade healingförmågor

Metoden kan lösa upp blockeringar och trauman som hindrar dig från att bli fri från ditt symptom:

 • på fysiskt, mentalt, känslomässigt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, energimässigt och kollektivt plan 
 • i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)
 • i dina tidigare, parallella och framtida liv
 • På Lemurien och i Atlantis om du haft tidigare inkarnationer där. Jag kan även aktivera din ljuspelare om du har tidigare inkarnationer på Lemurien. Jag kan även lösa upp konflikter och trauman som du har mellan Atlantis och Lemurien och hitta tillbaka till ditt rätta och sanna Jag.
 • i olika dimensioner och på olika plan
 • i alla dina chakran (7 -13 st eller fler beroende på vilka som är aktiverade hos dig) i olika dimensioner:  3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D osv
 • i dina celler och i ditt DNA
 • i dina förfäder
 • i ditt aurafält, dina aurakroppar (fysiska, känslomässiga, mentala, kausala, eteriska, astrala och gudomliga kropp)
 • på karmisk nivå
 • och i dig som person i olika dimensioner: 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D osv
 • ​samt i det morfiska fältet (som är det informationsfält som finns runt allt i vår omvärld; människor, saker, djur, företeelser mm) i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid) samt tidigare liv, parallella liv och framtida liv

Genom min healing och min unika mix av olika healingförmågor: 
 

 • healas dina symptom på fysisk, mental, känslomässig, psykologisk, medial, andlig, energimässig och på själsnivå och i det kollektiva medvetandet och i det morfogenetiska fältet
 • healas du på själsnivå, rensar blockeringar i själen, hämtar hem själsfragment och löser upp låga frekvenser och låga energier som gör att din själ inte är helt integrerad med hela dig. Alla lägre frekvenser och energier skickas tillbaka med ljus och kärlek till sitt ursprung
 • löses dina trauman (som är en av orsaken till ditt problemsymptom) upp permanent. Trauman kan finnas i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, parallella liv och framtida liv, i andra dimensioner och påverka dig på alla plan 
 • avbryts och löser upp nya eller rent av uråldriga kontrakt, överenskommelser, eder, löften mm som du gjort (i detta livet och/eller i tidigare liv eller som själ innan du kom till detta livet) med dig själv och andra och som det nu är dags att släppa taget om för att kunna bli fri dina symptom och leva det liv som det var tänkt att du skulle leva
 • balanseras överlevnadsinstinkter så att de ej är i påläget hela tiden och håller kvar traumat på så sätt
 • löses negativa cellminnen och blodsminnen upp. Dessa har du ärvt från dina föräldrar och förfäder och de kan hindra dig att bli fri dina symptom
 • löses alla energiblockeringar i dina 7 aurakroppar (fysiska, mentala, känslomässiga, eteriska, kausala, astrala och gudomliga) bort med hjälp av Sacred Light Tools med healingenergier från högre dimensioner.
 • bryts kontakten med delar av det kollektiva medvetandet (de hundratals eller till och med tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder; mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar dig din nuvarande situation och dina problemsymptom). Detta negativa kollektiva medvetande finns kvar i dina olika liv, i din genetik (arv från dina förfäder; i blods- och cellminnen) och blockerar flödet i ditt liv på många sätt och håller dig fast i ditt symptom och i livet i övrigt (eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält). Exempel på föreställningar kan vara t ex att ”man måste kämpa för att överleva”, ”det finns inte tillräckligt med resurser till alla i världen”, ”att vara en martyr”, ”offermentalitet” och massor av andra slags självsabotage mm. Områden där blockeringar kan tas bort och där det positiva kan förstärkas är bland andra: materiellt och känslomässigt välstånd, hälsa på olika plan, minska och ta bort missbruk av olika slag, relationer till dig själv och andra, medial utveckling, djurs hälsa mm
 • avbryts den karmiska loopen så att du en gång för alla blir fri karmat som har hållt kvar ditt problemsymptom
 • löses även problem upp som man har med andra personer eller miljöer att göra eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält och uppbyggt av helig geometri
 • tas på det mediala planet energier med lägre frekvenser bort från ditt hem, dina aurakroppar, fysiska kropp mm, som inte hör hemma där och man tar tillbaka klientens ursprungliga kraft som har berövats henne/honom i många år och kanske också i många livstider.
För mer information om hur min unika healing kan hjälpa dig, läs gärna om mina nya kanaliserade och aktiverade healingförmågor här som jag har fått ta emot och mina senaste kunskaper från mina fantastiska healingutbildningar här: Sacred Light Foundations Class och Co-Creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class som jag har gått. Här beskriver jag  mer utförligt vad jag kan hjälpa dig med, med hjälp av dessa specifika healingverktyg för att du ska må så mycket bättre i alla områden i livet ❤️

En fantastisk bonus är att när du helar dig själv på detta sätt så helar du och höjer frekvensen på andra människor och jorden samtidigt eftersom vi alla är ETT!