Mina kanaliserade healingförmågor:


Nyhet våren 2019 och hösten 2018

Sedan hösten 2018 fram till nu juni 2019 har flera healingförmågor aktiverats i mig. Healingförmågor som jag har haft latent i mig från mina andra inkarnationer och som det nu var dags för att aktivera igen :) 

NYHETER: 
Juni 2019: Jag har fått tillbaka min egen urmoderskraftsenergi som jag nu använder i mitt healingarbete för att lösa upp trauman och blockeringar hos andra tillsammans med alla mina andra healingförmågor.
Maj 2019: jag har fått förmågan att ladda hem och aktivera personers frekvenskoder. Många av oss saknar dessa för att kunna leva ett bra liv i hälsa och välmående och dessa koder har tagits ifrån oss eller att vi har förlorat dem i olika trauman då vi gett bort vår kraft. Nu är det dags att hämta tillbaka dem och få den heliga geometrin på alla plan optimal igen.
Februari 2019: Jag har fått tillgång till evighetshealingenergin som jag använder i mitt healingarbete.
Januari 2019: Fått förmågan och kan återaktivera personers solchakra, månchakra och Lemurienchakra.
Våren 2019: Fått förmågan och kan aktivera personer 13:e chakra och 13:e DNA-sträng för de som är redo.
Våren 2019: Fått förmågan och kan aktivera personers livskoder och själskoder.
Våren 2019: Jag har fått tillgång till den niofaldiga centrifugalkraftshealingen som är helig geometri: 333 333 333 (maskulint/feminint och gudomligt)
Våren 2019: Jag har fått tillgång till Maitreyaenergin (föreningen av dem maskulina och feminina energin) och använder den i mitt healingarbete.
November 2018: Jag kan kamma meridianer och återaktivera meridianer. Jag kan rena organ och kroppsdelar på olika plan med hjälp av mina nya guider.
November 2018: Jag får för första gången kontakt med och börjar kanalisera högt uppstigna mästare från den ultimata dimensionen som jag kanaliserar budskap ifrån regelbundet. Dessa guider hjälper också till i mitt healingarbete när det behövs.
Hösten 2018:Jag har förmågan att hämta hem och återaktivera personers ljuskoder, stjärnljuskoder, resonanskoder, stjärnkoder, kärnkoder, källkoder mm. Många av oss saknar dessa för att kunna leva ett bra liv i hälsa och välmående och dessa koder har tagits ifrån oss eller att vi har förlorat dem i olika trauman då vi gett bort vår kraft. Nu är det dags att hämta tillbaka dem och få den heliga geometrin på alla plan optimal igen.
Hösten 2018: Jag har fått tillgång till Källanenergin som jag använder hela tiden numera i min healing.
Hösten 2018: Jag aktiverar personers DNA-spiral, personers ljuspelare, balanspelare och universumspelare.
Hösten 2018: jag har fått tillgång till Fadersenergin (Guldenergin), Modersenergin (Diamantenergin), Rosenenergin och kan nu använda dessa healingenergier i mitt healingarbete.
Hösten 2018: Jag har sedan 2016 löst upp egna blockeringar på Lemurien och i andra inkarnationer i andra universum och har nu fått tillgång till och healat de 13 universumen i mig som jag också kan heala hos mina klienter.


Nyhet september 2018

Är du en själ från Lemurien?

Jag erbjuder nu dig som är en Lemuriensjäl (en person som har tidigare inkarnationer på Lemurien) att en gång för alla lösa upp dina blockeringar på Lemurien, lösa upp de mediala lägre frekvenser som håller dig fast i trauman och symptom och blockeringar på alla plan i detta livet och tidigare liv samt läka eventuell konflikt med Atlantis i dina cellminnen för att i nästa steg aktivera ditt högre chakrasystem så att du kan aktivera DNA-spiralens 13 strängar och därigenom öppna din ljuspelare.

Genom aktivering av fler DNA-strängar och högre chakror öppnas vår inre ljuskanal där vi kan få tillgång till mer ljus och läkning. På så sätt så öppnar du upp ytterligare egna healingförmågor att heala dig själv och andra om du så vill det. Du blir mer medveten och hittar hem till ditt själssyfte, ditt unika, gudomliga Jag. Du hittar hem till dig själv, i dig själv.

Nyhet juli 2018
Själshealing

Jag kan nu hjälpa dig med att lösa upp dina mediala blockeringar på själsnivå på ett helt nytt och unikt sett som jag fått nedkanaliserat. Jag ser de mediala blockeringar/lägre frekvenser/lägre energier som blockerar och hindrar din utveckling på alla nivåer och i alla dimensioner, även på Lemurien och i Atlantis mm och skickar dem med ljus och kärlek tillbaka till sitt ursprung. Jag löser upp trauman och blockeringar på olika nivåer och kan även hjälpa dig med att hämta hem dina själsfragment från olika dimensioner och inkarnationer för att på så sätt heala dig och lösa upp olika blockeringar och trauman i livet som du lever nu. Ofta kommer information om någon av din själs inkarnationer i andra dimensioner upp och vill ibland att vi ska aktivera och hämta hem eventuella själsgåvor och kunskaper till dig som din själ vill kommunicera med dig. Jag aktiverar även unika latenta healinggåvor i dig som du är redo och villig att ta emot för att kunna heala dig själv och även kunna ge healing till andra människor och till vår jord och mer därtill. Möjligheterna är oändliga :)

Nyhet juni 2018
Heliga harmoniresonanskoder/Helig geometri

Med hjälp av heliga geometriska harmoniresonanskoder så löser jag upp olika sorts blockeringar i din aura, karmiska blockeringar, olika arketyper (shadow self), samt aktiverar de geometriska harmonikoderna för att öka din lösa upp blockeringar, hämtar hem själsfragment mm så att din frekvens ökar markant i olika områden som fysisk hälsa, flöde i olika delar av ditt liv, självkärlek, ovillkorlig kärlek, relationer. Jag aktiverar även dina DNA-strängar i en unik behandling samt den heliga geometrin för de universella lagarna mm. All denna healing med de heliga geometriska harmoniresonanskoderna och upplösning av blockeringar sker på alla plan (fysiskt, emotionellt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, kollektivt mm), i alla dimensioner och i alla dina tidigare/parallella liv mm.

Nyhet december 2017
Aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin

Jag har fått förmånen att från och med 16 december 2017 kunna kanalisera och ladda ner aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin för att heala klienten på alla nivåer på ett enormt kraftfullt sätt. Detta är en balans av det feminina och maskulina som alltid har funnits latent i oss men som mänskligheten nu är redo att ta tillbaka och aktivera; ta tillbaka sin ursprungliga kraft och sitt autentiska jag! Läs mer om denna unika healingförmåga och hur jag fick möjlighet att kanalisera den i en Master Advance workshop med hjälp av den mulituniversella healern och ljusarbetaren Angela Johnsson här: http://www.goldenstarcode.n.nu/oppning-for-nya-dimensionella-varldar

Alltsedan sommaren 2017 kanaliseras och laddas nya healingverktyg ner kontinuerligt från högre dimensioner och används i behandlingen för att höja dina vibrationer och din frekvens samt ditt medvetande och också släppa taget om dina trauman, karman, symptom och blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag och för att hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Nyhet januari 2017
Aktivering av hjärtchakrat i olika dimensioner

För den som är redo så aktiverar behandlingen ditt hjärtchakra i 3:e, 4:e och 5:e dimensionen samt högre dimensioner om så är fallet. Behandlingen aktiverar även 3:e ögat, medulla oblongata, thalamus, hypothalamus, tallkottkörteln, hypofysen mm för att nå ett högre medvetande och en högre frekvens.
 

Nyhet juli 2016
Helig geometri

Behandlingsprocessen använder sig av helig geometri* (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som
t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar samt främst från det 7:e planet:Källan/Skaparen/Gud: det högsta energiplanet som för oss veterligen existerar.