Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Kollektivt medvetande

Många aspekter av våra liv är blockerade eller begränsade eftersom vi är anslutna till kollektiva medvetanden som t ex rädsla, lidande, offer, kamp, lågkonjunktur, fattigdom och föreställningar och övertygelser som t ex att man måste kämpa i livet, att det inte finns tillräckligt med pengar till alla människor, att livet är svårt och ska vara det, vår svenska Jantelag och många andra självsaboterande företeelser i ens liv mm . Vi kan arbeta på oss själva och sträva efter att ta in mer positiva energier i våra liv. Vi kan lösa upp olika blockeringar med hjälp av olika terapier men medan vi fortfarande är kopplade till de begränsande gruppmedvetandena till olika trosföreställningar/förställningar/övertygelser/attityder kommer vi alltid att dras tillbaka mot de negativa energierna. Dessa gamla gruppmedvetandeprogram som har funnits i oss sedan uråldriga tider kan sabotera oss, här och nu, utan att vi ens är medvetna om det.

Det är inte alltid lätt för oss att se vilka föreställningar vi har vilket gör det svårt att veta var man ska börja när det gäller att förändra det som inte fungerar. Denna behandlingsform gör att du släpper taget om de 100-tals till 1000-tals föreställningar som berör ditt problemsymptom och som hindrar dig att komma vidare i ditt liv.

Behandlingen kommer att FÖRUTOM att koppla ifrån dig permanent från olika gruppmedvetanden och olika kollektiva föreställningar som beskrivits om ovan i det område som du väljer att ta itu med, kommer den även att lösa upp blockeringar i ditt nuvarande liv i dåtid, nutid och framtid, i dina tidigare liv (på olika plan och i olika dimensioner), på genetisk nivå (det blockeringar och trauman som du har med dig från dina förfäder) Allt detta ger dig möjlighet att gå vidare och öppna upp och vara mer av den du verkligen är utan att ha allt ditt gamla energibagage med dig.

Denna behandling ger dig både en högre vibrationsenergi  än du hade innan din behandling som förändrar de begränsande program som är oförenliga med den nya högre vibrationen och kopplar samtidigt ifrån dig från den rådande begränsade gruppmedvetandeenergin.

Behandlingsformen tillåter dig alltså att koppla ifrån dig från matriser av t ex rädsla och lidande och ansluter dig till den ovillkorliga kärlek som finns i högre dimensioner. Behandlingen frigör dig från hundratals till tusentals föreställningar som finns i både ditt medvetande, i ditt omedvetna samt i ditt undermedvetna. Den aktiverar din heliga geometri som du alltid har haft med dig som dina byggstenar men som nu kan återaktiveras igen som det var tänkt att det skulle vara enligt din själs gudomliga blåkopia.

Den frigör dig från dina blockeringar och tillåter dig att släppa begränsningar i ditt nuvarande liv, i dina tidigare liv, i dina framtida liv, lösgöra dig från dina förfäders arv där du är begränsad, och koppla lös dig från det kollektiva medvetandet: från de sätt, attityder, trosuppfattningar, föreställningar mm som inte längre tjänar dig.

Man kan lösa upp blockeringar, mönster och program för att:
 

  • Förbättra din hälsa på alla plan
  • Förbättra dina personliga relationer i din omgivning (familj, kärleken, jobbrelationer mm)
  • Öka ditt välstånd (materiellt som själsligt)
  • Öka din kontakt med din intuition/medialitet
  • Minska och ta bort olika sorts missbruk

Behandlingen löser upp de blockeringar som håller dig tillbaka från den du verkligen är!
Och som om detta inte vore nog: När du kopplar ifrån dig från en gruppmedvetenhet som är baserad på rädsla, fruktan, så försvagas de gamla energierna i hela gruppmedvetandet och inte bara du får hjälp av detta utan andra människor kommer att koppla ifrån detta gruppmedvetande samtidigt. Genom att läka dig själv på detta sätt så bidrar du alltså också till att höja vibrationen av vår kära planet och förändra mänsklighetens medvetande från rädsla till kärlek.