Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Healing med helig geometri

När man jobbar med healing med hjälp av helig geometri och den högsta och renaste formen av energi som finns och som kommer direkt från Källan/Skaparen/Gud, så blir det en kraftig energiöverföring som löser upp dina gamla och lägre vibrationer; negativa minnen, tankar och känslor och andra blockeringar som bl a finns i cellerna i din kropp, i dina chakran, i ditt aurafält och i ditt DNA.

Samtidigt som du löser upp de gamla blockeringarna som ej längre tjänar dig så tar du emot de nya, högre vibrationsljuskoderna för varje cell i din kropp, din aurafält och ditt DNA.  Detta gör att kroppen och själen tillåter att större mängder av högfrekvent ljus flödar genom dig och det gör att du får en högre frekvens och att du kan skapa en ny och mer kärleksfull verklighet för dig själv och din omgivning. 

Behandlingen löser, som tidigare nämnts, upp trauman, cellminnen, olika sorts blockeringar på olika plan, i olika chakran, i olika dimensioner och tidsperioder. Behandlingen löser även upp de begränsande övertygelser och program på alla nivåer genom alla livstider, på din själs nivå, din släktlinje och kopplar dig även från det universella kollektiva och undermedvetna negativa trossystem och program som hindrar dig från att bli fri dina symptom och närma dig ditt autentiska jag.

Varje behandling frigör dig från 100-tals till 1000-tals begränsande och negativa trossystem i det kollektiva medvetandet, det genetiska medvetandet, det religiösa medvetandet och andra sorters gruppmedvetanden samt guidar dig bort dig från den 3:e dimensionens begränsande trossystem i det kollektiva medvetandet och i ditt undermedvetna och guidar dig till och in i den nya 5:e dimensionen som hela mänskligheten och vår jord är på väg
in i.

3:e dimensionen
Den 3: e dimensionen är den materiella världen där många begränsande trossystem och program körs.
 

5:e dimensionen
När du uppnår den 5:e dimensionens medvetande upplever du den kompletta återanpassningen med ditt högre jag. Denna återintegrering med de högre delarna av dig ger dig en högre medvetenhet och låter dig känna dig själv på själsnivå. Du börjar att vara den du kom hit till detta liv för att vara; du är ansluten till energierna av gudomlig, helig frihet.

Helig Geometri
Helig geometri är universums andliga byggstenar men även ren matematik och kvantfysik. Helig geometri är den sekvens av former och mönster som är själva kärnan i vår skapelse. Det finns massor av exempel på helig geometri i naturen, i musik, arkitektur och konst. Det kan spåras tillbaka till Plato på 400-talet före Kristus men i naturen har den alltid funnits.
Samma heliga geometri som skapade universum är också blåkopian för din fysiska kropp och dina aurakroppar. Helig geometri aktiverar din ljuskropp som är en syntes av ljus, energi och helig geometri som harmoniserar dina fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekter. 
En som förklarar vad helig geometri är på ett bra och enkelt sätt är Charles Gilchrist. 

13 DNA-strängar
Delar av din unika heliga geometri som under väldigt lång tid har varit nedstängd aktiveras på nytt. Och om du så önskar så kan man också aktivera dina 13 DNA-strängar som den västerlänska världen länge har kallat för "skräpDNA" men som man mer och mer börjar förstå att detta är en del av dig som under många årtusenden har varit nedstängd.
 
Nu är det dags att aktivera denna del av ditt DNA för att höja din frekvens snabbare och lättare!