Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Energi, frekvens och vibration

Enkelt beskrivet så finns det ingen fast materia i universum. En form som för oss visas i fast form skapas av underliggande vibrationer som uttrycker sig i matchande geometriska mönster och figurer som bildar större och större beståndsdelar som i slutändan tillsammans bildar (som vi ser och tolkar det) olika sorts fast materia som vi kan se med blotta ögat.

Kvantfysik – en studie om universums minsta byggsten - säger att allt består av energi - även våra tankar och känslor - och att energin vibrerar vid olika frekvenser. Kvantfysiker har nu möjlighet att mäta dessa olika vibrationer. Känslor med lägre vibration är negativa känslor som smärta, rädsla och ilska medan känslor med högre vibration är positiva känslor som kärlek, glädje och frihet.

Du drar till dig människor och upplevelser in i ditt liv som svarar an på din specifika frekvens. Om din energifrekvens är låg kommer du att dra till dig erfarenheter och människor i ditt liv som matchar den låga vibrationen.  Allt eftersom din vibration ökar, börjar du dra till dig människor och upplevelser i ditt liv som har högre frekvens och de lägre frekvensernas upplevelser och människor som inte längre tjänar dig kommer att falla bort.

Vad visar då detta på? Att den som söker ett mer kärleksfullt och glädjefyllt liv bör sträva efter att höja sin energifrekvens till den högsta möjliga nivån.

En skala som visar olika nivåer av mänsklighetens medvetande

Dr David R. Hawkins :
The Map of Human Consciousness

För mer information så kan du gärna läsa nedan bifogat pdf-dokument som är på engelska.

"Universum är vibrationer och [helig] geometri är vibrationer manifesterat på det visuella planet (tid/space) ~ Charles Gilchrist

"Om du önskar förstå universum, tänk på energi, frekvens och vibration" ~  Nikola Tesla, vetenskapsman och pionjär

"Allt är energi och så är det bara. Matcha frekvensen av den verklighet du vill ha och du kan bara få den sortens verklighet. Det finns inget annat sätt. Detta är inte filosofi. Detta är fysik"
~ Albert Einstein