Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Sacred Geometry:Flower of Life, Livets blomma
Sacred Geometry:Flower of Life, Livets blomma

Behandlingsprocess


Du som klient kommer till mig med dina problemsymptom. Jag tar en hel del tid i anspråk för att förbereda din behandling genom att känna in intuitivt och medialt vad ditt högre och ändliga jag vill använda för olika healingredskap som jag har i min healingverktygslåda utifrån den intention som du har gett mig.

Vi börjar behandlingen med att sätta en intention, vad vi vill uppnå med behandlingen.  Detta förstärker behandlingen och resultatet.
 
Jag jobbar helt med min och klientens oändliga jag (”infinite self”) och sätter tydliga intentioner om att symptomet/symptomen ska lösas permanent.
 
Jag använder mig av det multidimensionella, morfiska fältet healingrummet som kommer från metoden Now Healing.
I detta healingrum tar jag in olika aspekter och dimensioner av symptomet. Tillsammans med mitt batteri av kunskaper från andra metoder jag är utbildad i, de kanaliserade healingförmågor som jag får kontinuerligt samt nya kunskaper som jag ständigt uppdaterar mig igenom att läsa om olika metoder och nya sätt att lösa upp ett problemsymptom och hela en person) sköts healingen mer eller mindre automatiskt med hjälp av det väldigt speciella och fantastiska healingrum som jag skapar och där mycket spännande saker kan hända.

Behandlingsprocessen använder sig bland annat av helig geometri (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar, 7:e planet: Källan/Skaparen: det högsta energiplanet som oss veterligen existerar.

Behandlingsprocessen använder sig även med olika kanaliserade healingmetoder samt den nya unika balanseringen av den nya maskulina energin samt den nya feminina energin.

Med hjälp av min utvecklade intuition och medialitet så får jag under behandlingen ord, meningar, bilder som hjälper oss vidare i behandlingen. Ibland kommer de från mitt eller min klients oändliga jag och ibland från andra utifrån som vill hjälpa med healingprocessen. Med tillstånd från klienten bjuder jag också även in i Now Healings healingrum de som vill hjälpa till i behandlingen för klientens och behandlingens högsta bästa. Det kan vara andra människor, djur och andra behandlingsmetoder.

Även mer andliga företeelser som ljusvarelser, guider, uppstigna mästare, änglar, ärkeänglar, de som gått över till andra sidan, naturväsen mm kan komma och gärna hjälpa till att hela klientens problem. Ibland kommer det hjälpare och ibland behövs det inte hjälp utifrån för att lösa upp symptomet.

Ofta kommer det upp trauman som är en av de stora nyckelorsakerna till klienters problemsymptom. Dessa trauman kan ha sin upplösning i klientens nuvarande liv som t ex barndom eller dylikt. Det händer också ofta att traumana har sitt ursprung och får sin upplösning i klientens tidigare liv. Här använder jag mig då av mina olika kunskaper från både RPT-Reference Point Therapy men främst den nya heliga geometrienergin för att att lösa upp överlevnadsinstinkter (som håller kvar traumat), cellminnen, blodsminnen (förfäder), kollektivt gruppmedvetande med olika föreställningar/övertygelser, mediala blockeringar mm som har med detta trauma ifråga att göra.

 Allt detta sker i Now Healingmetodens suveräna healingrum där allt kan hända och det snabbt.
 
Behandlingen är ett samarbete mellan terapeutens och klientens oändliga jag och det är helt individuellt och olika från gång till gång vad som kommer upp. Klienten känner tydliga skiftningar i sin kropp och sitt sinne och känner hela tiden hur symptomet förändras, minskas och till slut försvinner helt. Det kan ta två till tre behandlingar för att lösa upp ett symptom. Ibland kan det gå på bara en behandling. Ibland kan två symptom lösas på en eller två behandlingar. Det är helt olika från symptom till symptom och från klient till klient. Generellt sett är det: ett till två symptom på 1-3 behandlingar. Man kan självklart också jobba på sin hela livssituation då man betar av olika aspekter av sitt liv och då man vill ha hjälp med flera olika symptom.
 
Jag som terapeut får olika kroppsliga sensationer som t ex olika sorters kroppsrörelser/ små skakningar som säger mig vad som händer i klientens process eftersom jag hela tiden under behandlingen känner in klienten. Många klienter känner även de dessa skiftningar, andra inte även om problemsymptomet löses upp permanent. Vi är alla olika i vad vi känner. Resultat får man i vilket fall som helst.
 
Behandlingen sker via telefon eller Skype och är ca 90 minuter lång (ibland längre, ibland lite kortare). Jag jobbar tills mitt och ditt oändliga jag känner att behandlingen är färdig och vill inte avsluta bara för att ”tiden är ute”. Allt för klientens högsta bästa.

"Healingkris" efter behandlingen?
Healingenergin är extremt kraftfull och löser upp de djupaste trosföreställningar, program, trauman, cellminnen, kollektiva medvetanden som hållt dig som klient tillbaka i ditt liv. Intentionen man har för en session är att behandlingen ska vara en lätt process för klienten och göras i en takt som är för klientens högsta bästa.
Generellt kan man känna sig trött efter en session. Vissa personer kan uppleva (numera) gamla känslor, ilska, motstånd och sorg efter behandlingen. De känslor som kommer upp är de som är knutna till de många trossystem och program som håller på att lösas upp i och med behandlingen. Ibland vill man som klient att integreringsprocessen ska ske fortare och ber att det ska gå fortare och då kan man i vissa sällsynta fall få kroppsliga utrensningar som en förkylning då energier som en gång höll personen tillbaka håller på att ”avgiftas”.  Ju mer blockeringar du löser upp desto mindre sannolikt är det att man inte får en healingkris. I slutet på behandlingen blir klienten också ordentligt grundad.

 

Sacred Geometry, Merkaba
Sacred Geometry, Merkaba