Web
Analytics

En unik mix av healingmetoder med kanaliserad själshealing, helig geometri, kvantfysik, energimedicin & morfiska fält
 

Med mer än 30 st nedladdade och återaktiverade healingförmågor från mina tidigare inkarnationer i andra dimensioner och universum kan jag med hjälp av själshealing, helig geometri, kvantfysik & morfiska fält samt alltid med hjälp av den högsta energin: Källan/Skaparen/Universiella Medvetandet erbjuda dig en unik healing på fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial, andlig, själslig och kollektiv nivå

UPPDATERAT 20 MAJ 2020

Sedan hösten 2018 fram till och med maj 2020 har så många nya healingförmågor aktiverats i mig. Healingförmågor som jag har haft latent i mig från mina andra inkarnationer och som det nu var dags för att aktivera igen för att hjälpa andra att hitta och aktivera sina latenta förmågor och för att höja deras medvetande och medvetenhet att vi alla har kraften att förändra oss själva och få må bra och även kunna hjälpa jorden och dess folk att healas.

Jag har lärt mig massor av nytt denna vår och aktiverat nya healingförmågor och healingverktyg i mig som nu gör mina sessioner ännu effektivare och snabbare :) 

Nyhet för maj 2020
I och med vårens fantastiska utbildningar i andlig utveckling och utveckling av nya healingförmågor så har jag även fått hämta hem/återaktivera egna unika attunements* som är komplexa heliga geometriaktiveringar som skyndar på healingprocessen något enormt...i skrivande stund, 20:e maj 2020, har jag fått ta emot lite mer än 30 st… 

Nyhet för april 2020
Tillsammans med en healer här i Sverige som heter Angela Johnsson har jag fått aktiverat mitt diamantstjärnfrö och min balanspelare och mina kunskaper som livsbärare och universumspelare som gör att jag kan väcka andra ljuspelare, balanspelare, diamantstjärnfrön som har detta i sitt själsursprung och för att kunna aktivera kunskaper för att bl a hjälpa vår jord genom healing av Moder Jord som så väl behöver all hjälp hon kan få nu.

Nyhet för februari till och med april 2020
Mellan februari och april har jag utbildat mig vidare i Sacred Light Tools (se nedan för januari 2020) och gått ubildningen Co-creating Miracles with Sacred Light Advanced Certification Class som har letts av lärarna Kimberlie Carlson och Elysia Hartzell via distans från USA.

Nyhet från November 2019 som är så aktuell i dessa tider när så många försöker hitta sig själva:
Jag kan hämta hem och ladda ner en persons själsliga hjärtstjärnskoder™ från den ultimata dimensionen som ger personen tillgång till sitt unika själsursprung.

Här är en länk där du kan läsa lite mer om alla mina andra (nya som gamla) healingförmågor som jag kan erbjuda i mina behandlingar:Maj 2020

Kan nog inte riktigt förstå vad du har gjort.
Det är fantastiskt vad du kan❤️
Jag är så tacksam för att du hjälper min arbetsplats.

Maj 2020

Hej Åsa !
Tack ännu en gång för ditt fantastiska arbete och jag tackar mina guider och hjälpare för att du finns i mitt liv.

November 2019

Tack Åsa för att du finns och att du är så fantastisk ❤️

Kan verkligen rekommendera Åsa :)

Oktober 2019
"Tack Åsa Bergström ❤️
All kraft du gett för att lösa upp själs karma ❤️
I natt kom min själsbit tillbaka
Är nu integrerad i mitt hjärta. ❤️
Ditt mod och styrka att gå in i energierna ❤️
Innerligt tack"

ja du är värd allt gott, så tacksam 
❤️

Med 14 års yrkesmässig erfarenhet samt min unika mix av numera mer än 30 stycken healingmetoder (både inlärda genom utbildning men även nedkanaliserade och aktiverade healingförmågor från andra dimensioner och inkarnationer) och i samspel mellan ditt och mitt högre jag skräddarsyr jag intuitivt och medialt din behandling utifrån de symptom som du vill ha hjälp med att lösa upp.
 
Mina healingförmågor uppgraderas kontinuerligt. Läs mer här om mina senaste healinguppgraderingar.

Din frekvens och ditt medvetande höjs när behandlingen automatiskt löser upp karman, trauman och blockeringar i ditt liv och tidigare/parallella liv på bl a fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial (bl.a. lägre frekvenser), andlig, själslig, kollektiv och kvantfysisk nivå samt i det morfiska fältet. Metoden balanserar och löser upp trauman och blockeringar i dina chakran (minst 15 chakran, 4 olika hjärncentrum (tallkottkörtel, hypofys, hypothalamus, medulla oblongata), aktivering av DNA-strängarna, själsfragment hämtas hem igen mm.  All healing sker i olika dimensioner (1D, 2D, 3D, 4D osv till oändligt).

Jag kanaliserar och laddar ner ny information och nya healingverktyg kontinuerligt från högre dimensioner och andra universum och använder dessa kunskaper och förmågor i behandlingen för att släppa taget om dina olika blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag så att du får veta ditt själssyfte och kunna hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Jag aktiverar även latenta healinggåvor i mina klienter som är redo att ta emot.

Behandlingen sker via telefon eller via Skype/Messenger och är ca 90 min lång (ibland lite kortare och ibland lite längre). Jag håller på tills mitt och klientens högre jag säger till och jag intuitivt känner att behandlingen är färdig. Jag avslutar inte bara för att ”tiden är ute”. Allt för klientens högsta bästa.

Varmt välkommen att höra av dig! 

Vänligen
Åsa ^i^

 

Behandlingen kan hjälpa dig i många områden i ditt liv:

Den kan

 • förbättra din hälsa
 • förbättra ditt personliga välstånd
 • förbättra dina relationer med dig själv och andra
 • förbättra dina mediala förmågor
 • Höja ditt medvetande och din frekvens och öppna upp dig och dina chakror till nya nivåer och dimensioner. Möjligheterna är oändliga.


Exempel på symptom som kan lösas upp och saker som jag kan hjälpa dig med är:

 • trauman och negativa upplevelser
 • negativa beteendemönster, tankar och känslor
 • känslomässiga och mentala blockeringar
 • rädslor och fobier
 • självsabotage
 • dålig gränssättning
 • stress och utbrändhet
 • prestationsångest och depression
 • att känna dig fast; att du inte kommer till skott med att göra saker i livet
 • dömande av dig själv och andra
 • bristande självkänsla och blyghet
 • känsla av utsatthet för övergrepp, våld, mobbning,
 • viktproblem 
 • bidra till att minska och ta bort missbruk och beroenden av olika slag
 • pengar, få mer flöde i livet
 • olika situationer i livet, jobb, kärlek, relationer mm
 • Lösa upp föreställningar och mönster, som du har i ditt omedvetna och ditt undermedvetna, som styr ditt liv mer än vad du tror
 • Aktivera latenta positiva föreställningar, mönster och medvetenhet
 • Hitta och lösa upp instängda känslor i dig på olika plan
 • Lösa upp energikopplingar till andra personer som dränerar dig
 • En gång för alla lösa upp och bryta eder, löften och kontrakt som håller dig fast i relationer, situationer, trauman, mönster och blockeringar
 • Ta bort portaler, entiteter, implantat, negativa väsen som stör dig, din bostad och din närmsta omgivning och skicka dem till ljuset
 • Grundligt gå igenom alla 7 baschakran på ett helt nytt och unikt sätt och lösa upp blockeringar och trauman där, på alla plan och i alla dimensioner
 • Aktivera ditt 13-chakrasystem i 5D
 • Göra DNA-aktiveringar för 12 DNA-strängar, för 36 DNA-strängar och för 84+ DNA-strängar av andligt DNA
 • Få hjälp med healing av dina (hus)djur
 • Hitta din själs ursprung? Ditt kosmiska ursprung?
 • Balansera dina element jord, luft, vatten och eld i en högre frekvens samt förena dig med det nya 5:e eteriska elementet för att hitta tillbaka till din själs ursprung
 • Förena dig med bland annat din inre Mästare, din inre Mästarinna från tidigare inkarnationer
 • Återfå dina aspekter av inre Gudomlighet och ta kontrollen över ditt liv igen? 
 • Hämta hem och återaktivera dina hjärtstjärnskoder™ och öppna upp kontakten med din själsfamilj, din stjärnfamilj och till och med din ljusfamilj om så är fallet
 • Komma vidare i din andliga utveckling. I din utveckling som ljusbärare
 • Öppna upp latenta healingförmågor i dig. Från tidigare liv
 • Ta emot och återaktivera healingförmågor med en önskan om att hjälpa andra och jorden
 • med mera med mera

Metoden löser upp blockeringar och trauman som hindrar dig från att bli fri från ditt symptom:

 • på fysiskt, mentalt, känslomässigt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt och kollektivt plan: 
 • i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)
 • i dina tidigare, parallella och framtida liv
 • På Lemurien och i Atlantis om du haft tidigare inkarnationer där. Jag kan även aktivera din ljuspelare om du har tidigare inkarnationer på Lemurien. Jag kan även lösa upp konflikter och trauman som du har mellan Atlantis och Lemurien och hitta tillbaka till ditt rätta och sanna Jag.
 • i olika dimensioner och på olika plan
 • i alla dina chakran (7 -15 st eller fler beroende på vilka som är aktiverade hos dig) i olika dimensioner:  3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 15D och ännu högre dimensioner om så är fallet.
 • i dina celler och i ditt DNA
 • i ditt aurafält
 • på karmisk nivå
 • på arketypsnivå (shadow self) 
 • och i dig som person i olika dimensioner; 3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 15D och än högre om så är fallet.
 • ​samt i det morfiska fältet (som är det informationsfält som finns runt allt i vår omvärld; människor, saker, djur, företeelser mm)i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)


Med hjälp av mina olika healingförmågor: 

 • löses dina blockeringar upp på själsnivå, själsfragment tas tillbaka och lägre frekvenser som kan stoppa din själ från att vara helt integrerad med alla delar av dig löses upp och skickas med ljus och kärlek till sitt ursprung..
 • löses dina trauman (som är en av orsaken till ditt problemsymptom) upp permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm. 
 • balanseras överlevnadsinstinkter så att de ej är i påläget hela tiden och håller kvar traumat på så sätt.
 • löses negativa cellminnen och blodsminnen upp. Dessa har du ärvt från dina föräldrar och förfäder och de kan hindra dig att bli fri dina symptom.
 • Löses alla energiblockeringar i din aura bort med hjälp av en metod kanaliserad från den 10:e dimensionen.
 • bryts kontakten med delar av det kollektiva medvetandet (de hundratals eller till och med tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder; mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar ditt problemsymptom). Detta negativa kollektiva medvetande finns kvar i dina olika liv, i din genetik (arv från dina förfäder; i blods- och celleminnen) och blockerar flödet i ditt liv på många sätt och håller dig fast i ditt symptom och i livet i övrigt (eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält). Exempel på föreställningar kan vara t ex att ”man måste kämpa för att överleva”, ”det finns inte tillräckligt med resurser till alla i världen”, ”att vara en martyr”, ”offermentalitet” och massor av olika självsabotage mm. Områden där blockeringar kan tas bort och där det positiva kan förstärkas är bland andra: materiellt och känslomässigt välstånd, hälsa på olika plan, minska och ta bort missbruk av olika slag, relationer till dig själv och andra, medial utveckling, djurs hälsa mm
 • avbryts den karmiska loopen så att du en gång för alla blir fri karmat som har hållt kvar ditt problemsymptom
 • avbryts nya eller rent av uråldriga kontrakt, eder, överenskommelser mm upp som du gjort (i detta livet och/eller i tidigare liv eller som själ innan du kom till detta livet) med dig själv och andra och som det nu är dags att släppa taget om för att kunna bli fri dina symptom och leva det liv som det var tänkt att du skulle leva.
 • löses även problem upp som man har med andra personer eller miljöer att göra eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält och uppbyggt av helig geometri
 • tas på det mediala planet (eventuella) energier med lägre frekvenser bort som inte hör hemma där och man tar tillbaka klientens ursprungliga kraft som har berövats henne/honom i många tider

En fantastisk bonus är att när du helar dig själv på detta sätt så helar du och höjer frekvensen på andra människor och jorden samtidigt!