Healing sessions are also done in English. Welcome! English website version, see flag

En unik mix av healingmetoder med kanaliserad healing, helig geometri, kvantfysik, energimedicin & morfiska fält

"Det finns inga ord för att beskriva hur tacksam jag är för denna möjlighet!.. Jag har under flera år fått Åsas behandlingar för att rensa mina gamla trauman, djupa sorg och rädslor och lösa upp mina energiblockeringar. Åsa hjälper mig (och även ett par av mina vänner) att höja vårt medvetande. Jag är mäkta imponerad över utvecklingen av Åsas talanger och kreativa, mirakulösa arbetsmetoder. Den heliga geometrin - den högsta healingsfrekvensen - är den fantastiskt omedelbara och mest effektiva metoden jag har provat på och som jag tänker fortsätta med!"

Tack Åsa :)
Marianne

9 Juni 2018

Med mer än 11 års yrkesmässig erfarenhet samt min unika mix av numera mer än 10 st healingmetoder (både inlärda genom utbildning men även nedkanaliserade och aktiverade healingförmågor) och i samspel mellan ditt och mitt högre jag skräddarsyr jag intuitivt och medialt din behandling utifrån de symptom som du vill ha hjälp med att lösa upp

Läs längre ner om min senaste nyhet: den uppgradering heliga geometriska harmoniresonanskoder som jag från och med juni 2018 kan erbjuda dig :)

Din frekvens och ditt medvetande höjs när behandlingen automatiskt löser upp karman, trauman och blockeringar i ditt liv och tidigare/parallella liv på bl a fysisk, mental, emotionell, psykologisk, medial (bl.a. lägre frekvenser), andlig, själslig, kollektiv och kvantfysisk nivå samt i det morfiska fältet. Metoden balanserar och löser upp trauman och blockeringar i dina chakran (minst 15 chakran, 4 olika hjärncentrum (tallkottkörtel, hypofys, hypothalamus, medulla oblongata), aktivering av DNA-strängarna, själsfragment hämtas hem igen mm.  All healing sker i olika dimensioner (1D, 2D, 3D, 4D osv till oändligt).

Jag kanaliserar och laddar ner ny information och nya healingverktyg kontinuerligt från högre dimensioner och andra universum och använder dessa kunskaper och förmågor i behandlingen för att släppa taget om dina olika blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag så att du får veta ditt själssyfte och kunna hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Jag aktiverar även latenta healinggåvor i mina klienter som är redo att ta emot.

Behandlingen sker via telefon eller via Skype och är ca 90 min lång (ibland lite kortare och ibland lite längre). Jag håller på tills mitt och klientens oändliga jag säger till och jag intuitivt känner att behandlingen är färdig. Jag avslutar inte bara för att ”tiden är ute”. Allt för klientens högsta bästa.

Varmt välkommen att höra av dig! Jag har sommaröppet :)

Vänligen
Åsa ^i^

 


Nyhet juni 2018
Med hjälp av heliga geometriska harmoniresonanskoder så löser jag upp olika sorts blockeringar i din aura, karmiska blockeringar, olika arketyper (shadow self), samt aktiverar de geometriska harmonikoderna för att öka din lösa upp blockeringar, hämtar hem själsfragment mm så att din frekvens ökar markant i olika områden som fysisk hälsa, flöde i olika delar av ditt liv, självkärlek, ovillkorlig kärlek, relationer. Jag aktiverar även dina DNA-strängar i en unik behandling samt den heliga geometrin för de universella lagarna mm. All denna healing med de heliga geometriska harmoniresonanskoderna och upplösning av blockeringar sker på alla plan (fysiskt, emotionellt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt, kollektivt mm), i alla dimensioner och i alla dina tidigare/parallella liv mm.

Nyhet december 2017
Jag har fått förmånen att från och med 16 december 2017 kunna kanalisera och ladda ner aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin för att heala klienten på alla nivåer på ett enormt kraftfullt sätt. Detta är en balans av det feminina och maskulina som alltid har funnits latent i oss men som mänskligheten nu är redo att ta tillbaka och aktivera; ta tillbaka sin ursprungliga kraft och sitt autentiska jag! Läs mer om denna unika healingförmåga och hur jag fick möjlighet att kanalisera den i en Master Advance workshop med hjälp av healern och ljusarbetaren Angela Johnsson här: http://www.goldenstarcode.n.nu/information-till-ljusbarare

Alltsedan sommaren 2017 kanaliseras och laddas nya healingverktyg ner kontinuerligt från högre dimensioner och används i behandlingen för att höja dina vibrationer och din frekvens samt ditt medvetande och också släppa taget om dina trauman, karman, symptom och blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag och för att hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Nyhet januari 2017

För den som är redo så aktiverar behandlingen ditt hjärtchakra i 3:e, 4:e och 5:e dimensionen samt högre dimensioner om så är fallet. Behandlingen aktiverar även 3:e ögat, medulla oblongata, thalamus, hypothalamus, tallkottkörteln, hypofysen mm för att nå ett högre medvetande och en högre frekvens.
 

Nyhet juli 2016
Behandlingsprocessen använder sig av helig geometri* (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som
t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar samt främst från det 7:e planet:Källan/Skaparen/Gud: det högsta energiplanet som för oss veterligen existerar.
 

Behandlingen kan hjälpa dig i många områden i ditt liv:

Den kan

 • förbättra din hälsa
 • förbättra ditt personliga välstånd
 • förbättra dina relationer med dig själv och andra
 • förbättra dina mediala förmågor
 • Höja ditt medvetande och din frekvens och öppna upp dig och dina chakror till nya nivåer och dimensioner. Möjligheterna är oändliga.


Exempel på symptom som kan lösas upp är:

 • trauman och negativa upplevelser
 • negativa beteendemönster, tankar och känslor
 • känslomässiga och mentala blockeringar
 • rädslor och fobier
 • självsabotage
 • dålig gränssättning
 • stress och utbrändhet
 • prestationsångest och depression
 • att känna dig fast; att du inte kommer till skott med att göra saker i livet
 • dömande av dig själv och andra
 • bristande självkänsla och blyghet
 • känsla av utsatthet för övergrepp, våld, mobbning,
 • viktproblem 
 • bidra till att minska och ta bort missbruk och beroenden av olika slag
 • med mera

Metoden löser upp blockeringar och trauman som hindrar dig från att bli fri från ditt symptom:

 • på fysiskt, mentalt, känslomässigt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt och kollektivt plan: 
 • i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)
 • i dina tidigare, parallella och framtida liv
 • i olika dimensioner och på olika plan
 • i alla dina chakran (7 -15 st eller fler beroende på vilka som är aktiverade hos dig) i olika dimensioner:  3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 15D och ännu högre dimensioner om så är fallet.
 • i dina celler och i ditt DNA
 • i ditt aurafält
 • på karmisk nivå
 • på arketypsnivå (shadow self) 
 • och i dig som person i olika dimensioner; 3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 15D och än högre om så är fallet.
 • På Lemurien och i Atlantis om du haft tidigare inkarnationer där.
 • ​samt i det morfiska fältet (som är det informationsfält som finns runt allt i vår omvärld; människor, saker, djur, företeelser mm)i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)


Med hjälp av Now Healings healingrum, helig geometri och den allra renaste och högsta healingenergifrekvensen som finns här på jorden:

 • Det löser upp blockeringar på själsnivå, tar tillbaka själsfragment och löser upp lägre frekvenser som kan stoppa din själ från att vara helt integrerad med alla delar av dig.
 • löses dina trauman (som är en av orsaken till ditt problemsymptom) upp permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm. 
 • balanseras överlevnadsinstinkter så att de ej är i påläget hela tiden och håller kvar traumat på så sätt.
 • löses negativa cellminnen och blodsminnen upp. Dessa har du ärvt från dina föräldrar och förfäder och de kan hindra dig att bli fri dina symptom.
 • Löses alla energiblockeringar i din aura bort med hjälp av en metod kanaliserad från den 10:e dimensionen.
 • bryts kontakten med delar av det kollektiva medvetandet (de hundratals eller till och med tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder; mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar ditt problemsymptom). Detta negativa kollektiva medvetande finns kvar i dina olika liv, i din genetik (arv från dina förfäder; i blods- och celleminnen) och blockerar flödet i ditt liv på många sätt och håller dig fast i ditt symptom och i livet i övrigt (eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält). Exempel på föreställningar kan vara t ex att ”man måste kämpa för att överleva”, ”det finns inte tillräckligt med resurser till alla i världen”, ”att vara en martyr”, ”offermentalitet” och massor av olika självsabotage mm. Områden där blockeringar kan tas bort och där det positiva kan förstärkas är bland andra: materiellt och känslomässigt välstånd, hälsa på olika plan, minska och ta bort missbruk av olika slag, relationer till dig själv och andra, medial utveckling, djurs hälsa mm
 • avbryts den karmiska loopen så att du en gång för alla blir fri karmat som har hållt kvar ditt problemsymptom
 • avbryts nya eller rent av uråldriga kontrakt, eder, överenskommelser mm upp som du gjort (i detta livet och/eller i tidigare liv eller som själ innan du kom till detta livet) med dig själv och andra och som det nu är dags att släppa taget om för att kunna bli fri dina symptom och leva det liv som det var tänkt att du skulle leva.
 • löses även problem upp som man har med andra personer eller miljöer att göra eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält och uppbyggt av helig geometri
 • tas på det mediala planet (eventuella) energier med lägre frekvenser bort som inte hör hemma där och man tar tillbaka klientens ursprungliga kraft som har berövats henne/honom i många tider

En fantastisk bonus är att när du helar dig själv på detta sätt så helar du och höjer frekvensen på andra människor och jorden samtidigt!