Unik och ny healingmetod med kanaliserad healing, helig geometri, kvantfysik, energimedicin & morfiska fält

"Det finns inga ord för att beskriva hur tacksam jag är för denna möjlighet!.. Jag har under flera år fått Åsas behandlingar för att rensa mina gamla trauman, djupa sorg och rädslor och lösa upp mina energiblockeringar. Åsa hjälper mig (och även ett par av mina vänner) att höja vårt medvetande. Jag är mäkta imponerad över utvecklingen av Åsas talanger och kreativa, mirakulösa arbetsmetoder. Den heliga geometrin - den högsta healingsfrekvensen - är den fantastiskt omedelbara och mest effektiva metoden jag har provat på och som jag tänker fortsätta med!"

Tack Åsa :)
Marianne

Jag erbjuder en helt ny behandlingsmetod där jag använder en unik mix av olika healingverktyg från alternativa metoder med allt från kvantfysik och energimedicin till healing med hjälp av en helt unik helig geometrihealing från 7:e planet, 12:e dimensionen och ännu högre dimensioner. Detta är en del av mina healingredskap som jag använder tillsammans med andra helt nyligen kanaliserade healingenergier.

Den unika behandlingsformen jag erbjuder kan lösa upp olika sorters problemsymptom: fysiska, mentala, emotionella, psykologiska, mediala, andliga, själsliga problem, blockeringar i det kollektiva medvetandet, i tidigare liv, i olika dimensioner mm.

Läs mer nedan om vad jag bland mycket annat kan erbjuda Dig.

Varmt välkommen att höra av dig!

Vänligen
Åsa ^i^


Nyhet december 2017
Jag har fått förmånen att från och med 16 december 2017 kunna kanalisera och ladda ner aktivatorn till den ursprungliga feminina och maskulina energin för att heala klienten på alla nivåer på ett enormt kraftfullt sätt. Detta är en balans av det feminina och maskulina som alltid har funnits latent i oss men som mänskligheten nu är redo att ta tillbaka och aktivera; ta tillbaka sin ursprungliga kraft och sitt autentiska jag! Läs mer om denna unika healingförmåga och hur jag fick möjlighet att kanalisera den i en Master Advance workshop med hjälp av healern och ljusarbetaren Angela Johnsson här: http://www.goldenstarcode.n.nu/information-till-ljusbarare

Alltsedan sommaren 2017 kanaliseras och laddas nya healingverktyg ner kontinuerligt från högre dimensioner och används i behandlingen för att höja dina vibrationer och din frekvens samt ditt medvetande och också släppa taget om dina trauman, karman, symptom och blockeringar och öppna upp och aktivera ditt högre chakrasystem och dina chakran i högre dimensioner för att hitta tillbaka till ditt autentiska jag och för att hitta hem här på jorden och i andra dimensioner.

Nyhet januari 2017

För den som är redo så aktiverar behandlingen ditt hjärtchakra i 3:e, 4:e och 5:e dimensionen samt högre dimensioner om så är fallet. Behandlingen aktiverar även 3:e ögat, medulla oblongata, thalamus, hypothalamus, tallkottkörteln, hypofysen mm för att nå ett högre medvetande och en högre frekvens.
 

Nyhet juli 2016
Behandlingsprocessen använder sig av helig geometri* (livets byggstenar) för att återskapa helheten i alla aspekter av klientens helande. Energin är stark och kommer från livets olika plan som
t ex från det 5:e planet: energin från de uppstigna mästarna, 6:e planet: energin från universums lagar samt främst från det 7:e planet:Källan/Skaparen/Gud: det högsta energiplanet som för oss veterligen existerar.
 

Behandlingen kan hjälpa dig i många områden i ditt liv:

Den kan

 • förbättra din hälsa
 • förbättra ditt personliga välstånd
 • förbättra dina relationer med dig själv och andra
 • förbättra dina mediala förmågor
 • Höja ditt medvetande och din frekvens och öppna upp dig och dina chakror till nya nivåer och dimensioner. Möjligheterna är oändliga.


Exempel på symptom som kan lösas upp är:

 • trauman och negativa upplevelser
 • negativa beteendemönster, tankar och känslor
 • känslomässiga och mentala blockeringar
 • rädslor och fobier
 • självsabotage
 • dålig gränssättning
 • stress och utbrändhet
 • prestationsångest och depression
 • att känna dig fast; att du inte kommer till skott med att göra saker i livet
 • dömande av dig själv och andra
 • bristande självkänsla och blyghet
 • känsla av utsatthet för övergrepp, våld, mobbning,
 • viktproblem 
 • bidra till att minska och ta bort missbruk och beroenden av olika slag
 • med mera

Metoden löser upp blockeringar och trauman som hindrar dig från att bli fri från ditt symptom på:

 • fysiskt, mentalt, känslomässigt, psykologiskt, medialt, andligt, själsligt och kollektivt plan: 
 • i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)
 • i dina tidigare, parallella och framtida liv
 • i olika dimensioner och på olika plan
 • i alla dina chakran (7 -13 st eller fler beroende på vilka som är aktiverade hos dig) i olika dimensioner:  3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 12D och ännu högre dimensioner om så är fallet.
 • i dina celler och i ditt DNA
 • i ditt aurafält
 • och i dig som person i olika dimensioner; 3D, 4D, 5D, 6D, 7D osv upp till 12D och än högre om så är fallet.
 • ​samt i det morfiska fältet (som är det informationsfält som finns runt allt i vår omvärld; människor, saker, djur, företeelser mm)i hela ditt liv (nutid, dåtid och framtid)


Med hjälp av Now Healings healingrum, helig geometri och den allra renaste och högsta healingenergifrekvensen som finns här på jorden:

 • löses dina trauman (som är en av orsaken till ditt problemsymptom) upp permanent. Trauman finns i ditt liv (dåtid, nutid och framtid), i tidigare liv, i andra dimensioner och i ditt chakrasystem mm. 
 • balanseras överlevnadsinstinkter så att de ej är i påläget hela tiden och håller kvar traumat på så sätt.
 • löses negativa cellminnen och blodsminnen upp. Dessa har du ärvt från dina föräldrar och förfäder och de kan hindra dig att bli fri dina symptom.
 • bryts kontakten med delar av det kollektiva medvetandet (de hundratals eller till och med tusentals negativa gruppmedvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder; mm som du och andra har samlat på sig i detta livet och i tidigare liv och som påverkar ditt problemsymptom). Detta negativa kollektiva medvetande finns kvar i dina olika liv, i din genetik (arv från dina förfäder; i blods- och celleminnen) och blockerar flödet i ditt liv på många sätt och håller dig fast i ditt symptom och i livet i övrigt (eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält). Exempel på föreställningar kan vara t ex att ”man måste kämpa för att överleva”, ”det finns inte tillräckligt med resurser till alla i världen”, ”att vara en martyr”, ”offermentalitet” och massor av olika självsabotage mm. Områden där blockeringar kan tas bort och där det positiva kan förstärkas är bland andra: materiellt och känslomässigt välstånd, hälsa på olika plan, minska och ta bort missbruk av olika slag, relationer till dig själv och andra, medial utveckling, djurs hälsa mm
 • avbryts den karmiska loopen så att du en gång för alla blir fri karmat som har hållt kvar ditt problemsymptom
 • avbryts nya eller rent av uråldriga kontrakt, eder, överenskommelser mm upp som du gjort (i detta livet och/eller i tidigare liv eller som själ innan du kom till detta livet) med dig själv och andra och som det nu är dags att släppa taget om för att kunna bli fri dina symptom och leva det liv som det var tänkt att du skulle leva.
 • löses även problem upp som man har med andra personer eller miljöer att göra eftersom allt är sammanflätat i morfiska fält och uppbyggt av helig geometri
 • tas på det mediala planet (eventuella) energier med lägre frekvenser bort som inte hör hemma där och man tar tillbaka klientens ursprungliga kraft som har berövats henne/honom i många tider

En fantastisk bonus är att när du helar dig själv på detta sätt så helar du och höjer frekvensen på andra människor och jorden samtidigt!